onsdag 13 maj 2009

Ta del i Europa

EU och det kommande svenska ordförandeskapet är inte endast en fråga och utmaning för regeringen i Stockholm och de offentliga myndigheterna. Det handlar om hela samhället. I många andra länder har inte minst kyrkor och samfund visat stort intresse och engagemang.

Sveriges Kristna Råd (SKR) har tagit fram en ambitiöst utformad bok inför det svenska ordförandeskapet: Ta del i Europa. Här lyfts fram en del viktiga aspekter som exempelvis den samhörighet som känns mellan samfund över gränserna. Det pekas också på några specifika sakfrågor som vapenhandeln, klimatet och människohandeln. Ett nog så intressant område är naturligtvis den fortsatta utvidgningen och då främst mot Turkiet. Hur hanteras ett övervägande muslimskt land? Och hur ser kristna på detta?

Jag är en av dem som intervjuas i boken. Där lyfter jag fram minoriteternas förbättrade ställning som resultat av EU-processen. Skulle den avbrytas leder det säkert till tillbakagång just ifråga om mänskliga rättigheter. Turkiet som EU-medlem skulle också innebära att landet kommer hem till Europa! Både den bysantinska som den osmanska tiden har i allra högsta grad påverkat och gett väsentliga bidrag till det europeiska kulturarvet.

Utöver oro för det muslimska finns också som en mörk skugga folkmordet på armenier och under de senaste 100 åren attacker riktade mot kristna. Idag torsdag har jag bjudits in av de ortodoxa och orientaliska kyrkorna i Sverige för att tala om just det kommande EU-ordförandeskapet och utvidgningen. Bortåt 200 000 troende kan finnas i Sverige. Många har också lämnat förtryck och förföljelse. Jag tror att det kan bli en mycket givande och spännande samtal där olika aspekter på dessa viktiga frågor kommer att behandlas. Inte minst är det viktigt att se den ortodoxa kyrkan i Sverige, för den är sannerligen en väsentlig del av vår gemensamma europeiska historia och identitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar