tisdag 5 maj 2009

Debatt i Dalarna

På Sjöviks folkhögskola utanför Avesta var det utannonserat debatt inför europavalet. Det blev istället ett samtal med Kurt Kvarnström (S). På det hela taget mycket bättre. Ett trettiotal elever och lärare kunde lugnt ställa sina frågor och vi två gavs möjligheter till svar och kommentarer. Kurt Kvarnström från Dalarna kandiderar själv inte till europaparlamentet men gav på ett sympatiskt sätt besked om var socialdemokraterna står i de stora frågorna.

Intressant är kanske att mycket av tiden, bortåt två tredjedelar, kretsade kring två frågor som faktiskt inte har med europavalet 7 juni att göra: Euro och Lissabonfördraget. Det senare är ju något Sverige redan ställt sig bakom genom beslut i riksdagen. Och där röstade M och S på samma sätt. Att det nya fördraget gör det enklare för blivande medlemmar att komma med i EU var ett viktigt argument för mig. Något som upprepades på Sjöviks folkhögskola. Den som säger nej till Lissabonfördraget gör det oerhört mycket svårare för exempelvis Island, Norge och Kroatien att ansluta sig.

På frågorna kring euro var Kurt Kvarnström (S) synnerligen otydlig. Trots att en elev direkt undrade vad han själv tyckte ville han inte ge något svar. Det får resultatet av en kommande folkomröstning avgöra. Men vilken åsikt tänker socialdemokraterna inta som parti?

Det är rätt enkelt att se hur kronförsvagningen lett till en lönesänkning med 18-22 procent. I alla fall för den som köper utländska varor eller handlar utomlands. Med euro fås stabilitet. Och det är inte så dumt. Att socialdemokraterna har svårt att ge besked kan bero på att Marita Ulvskog som första namn på S-listan varit emot både euro som EU-medlemskap. Därför var det nog inte Kurt Kvarnström som tvekade i Sjövik, utan han företrädde på ett korrekt sätt hela sitt partis tvekan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar