lördag 2 maj 2009

Skillnaden mellan frihet och förtryck

Att under två dagar i Warszawa möta politiska vänner och bekanta från EUs 27 medlemsstater samt ett antal ansökar- och intressentländer var en bra upplevelse. Framför allt finns det anledning att för oss från det trygga och välmående väst lyssna till dem från det forna öst. Bara tjugo år tillbaka i tiden befann de sig i en fånglägerliknande tillvaro. Skall Europas moderna historia beskrivas och recenseras bör det nog helst göras av någon från exempelvis Polen, Tjeckien, Ungern eller Rumänien.

Att på plats följa EPP (European People`s Partys) kongress gav möjligheter till möten med folkvalda från andra länder och kulturer som i närtid upplevt ohyggligheter som säkerhetspolis, politiska fångar och avrättningar av oliktänkande. Just dessa personer, med sina erfarenheter, är hängivna Europavänner, talar om vikten av samarbete, vill se Lissabonfördraget på plats och tycker inte att det är minsta konstigt att sanktionsdirektivet gör att upphovsrätten respekteras i Europa. Där andra, som piraterna, gör jämförelser mellan dagens läge och KGB och ett övervakningssamhälle vet dessa personer vad det verkligen innebär att vara kontrollerad och förföljd. Och deras svar är att bli bra borgerliga företrädare som önskar samverka inom europaparlamentets största politiska gruppering EPP.

Att se den lille killen med den stora mustaschen, Lech Walesa, var en upplevelse i sig. Tillsammans med exempelvis Vaclav Havel tillhör han verkligen kontinentens stora under efterkrigstiden. Om Walesa har jag skrivit på Europabloggen: http://www.europabloggen.se

Under EPP-kongressen var det flera av talarna som klargjorde att en av de stora skillnaderna i europeisk politik var synen på värderingar. Där finns en väldig skillnad mellan borgerlighetens Europa med stark ställning i Öst och Centraleuropa och de övriga.

Och när det gäller värderingar har jag inför 1 maj skrivit om borgerlighetens möjligheter att fånga en del av allt det som socialdemokratin övergivit av idégods: http://www.politikerbloggen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar