söndag 30 maj 2010

Med kungen för Sverige i tiden

När historiker om ett antal decennier ser tillbaka på Carl XVI Gustafs tid på den svenska tronen kommer den långsiktiga och logiska linjen från Gustav V vidare över Gustav VI Adolf att framstå som klar. Tillsammans har de tre gjort betydande insatser för att befästa och förstärka Sverige som en konstitutionell monarki. Gustav V blev bryggan mellan ett gammalt aristokratiskt och sömnigt land och industrinationen Sverige. Gustav VI Adolf blev något av folkhemsmonark medan Carl XVI Gustafs stora bidrag är att forma en syntes mellan en modern tids värderingar och uttryckssätt med en stark känsla för traditionernas och kontinuitetens betydelse. Arrangemangen kring kronprinsessan Victorias vigsel bär tydliga tecken på att kungen varit med och styrt. Livrustkammaren visar just nu upp en fin utställning kring kungliga bröllop bland annat med hjälp av klänningar och andra kläder från ett antal tidigare ceremonier genom historien. Bland annat påminns om att giftermål förr i tiden ofta var en utrikespolitisk affär där det gällde att bygga allianser genom att släkter och ätter gick samman medan nu så har kungliga börjat gifta sig av kärlek. Med Victoria och Daniel bildas en allians med folket som fullbordas genom att han nu blir kunglig höghet och prins.

De kanske bortåt 6 000 organiserade republikanerna försöker göra mer än att gnissla tänder. Men det är svårt. Med hjälp av Aftonbladet har man velat få snurr på två saker för att undergräva. Först var det en högljudd debatt om hur själva vigselceremonin skall utformas. Till och med präster och kyrkans företrädare som besvarat allehanda utmaningar och stora teologiska frågor under de senaste åren med kompakt tystnad har nu brutit den självvalda isoleringen med att ha åsikter om Carl XVI Gustaf som pappa och monark skall föra fram Victoria mot altaret eller inte. Även om det kan ses som en ovanlig tradition hos oss sker det ibland och det finns inga hinder enligt Kyrkohandboken. Naturligtvis kan detta bli trendsättande. Samtidigt brukar alltid betonas att en luthersk kyrka följer med utvecklingen. Nya traditioner kan uppstå och tidigare främmande saker accepteras av kyrkan i ljuset av ny tolkning. Därför är det intressant att en del just här och just nu vill sätta ned klackarna. Det är rimligt att de som gifter sig får vara med och utforma och påverka det som skall vara en dag av fest och glädje. Svenska kyrkan brukar i andra sammanhang bekymra sig över sjunkande medlemstal och att allt färre markerar livets stora högtider i kyrkan. Med Victoria och Daniel och det kungliga bröllopet har Svenska kyrkan fått mycket draghjälp alldeles gratis!

Aftonbladet har också försökt misskreditera monarkin genom att leta upp personer som på olika sätt hävdar släktskap med familjen Bernadotte. Snedsteg och utomäktenskapliga förbindelser sker ju inte bara i dag utan kan ha varit fullt möjliga för 100-150 år sedan. Det har dock gått en tid sedan Oscar IIs och Karl XVs dagar. Det är knappast uteslutande ett stort historieintresse som motiverar dessa spekulationer!

De verkar ha det ganska tråkigt de där republikanerna. I vart fall vara rätt fantasilösa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar