torsdag 13 maj 2010

Abraham Chu i Skåne

I formell mening har Republic of China (Taiwan) ingen ambassad i Sverige. 1913 upprättades diplomatiskt utbyte. 1950 avbröts kontakterna då Folkrepubliken Kina istället erkändes. Och Peking betraktar ö-nationen som en utbrytarregion och ägnar betydande tid och kraft åt att internationellt trakassera ett land med 24 miljoner invånare. Det är en viktig ekonomi och handelsnation. Därför var det mycket trevligt att vi några riksdagsledamöter med kollegan Mats Sander som huvudorganisatör kunde ta emot Abraham Wen-shang Chu och hans hustru Milly Sing-mei Chu Wang på besök i Skåne.

Abraham Chu är chef för Taipei Mission i Stockholm som är det handelskontor Taiwan får använda sig av i de länder likt Sverige med vilka man inte längre har något officiellt utbyte. Det är en del av landets utrikesförvaltning. Abraham Chu och hustrun Milly är mycket trevliga och goda representanter. De har tidigare varit verksamma som företrädare i bland annat Florida och Skottland.

Taiwan är en utpräglad kunskapsnation som kompenserar avsaknaden av råvaror och ett utsatt läge med förmågan att omsätta innovationer i tillverkning samt bedriva handel. Det räknas som en av världens starkaste ekonomier. Därför var det bra att Abraham Chu erbjöds möjligheten att se något av vad Skåne har ett komma med. Dagen började med ett besök på BioTech, Ideon i Lund. Särskilt intresse hade uttryckts för att studera grön teknik. Till skillnad från Folkrepubliken Kina som medvetet var med och saboterade de internationella klimatförhandlingarna i Köpenhamn förra året finns i Taiwan en större medvetenhet om miljöutmaningarna. Sedan gäller det att gå från ord till handling. Själva ön är mycket bergig vilket gör att folktätheten är hög i de beboliga delarna. Att få ned utsläppen är därför viktigt, så även att göra något åt soporna. På programmet fanns också den nordvästskånska renhållningsanläggningen NSR. Här beskrevs fördelarna av både återvinning som framställandet av biogas. Idéer som verkade locka. Frågor ställdes till och med ifall NSR försökte sälja sin kunskap och sitt miljötänkande utomlands.

En visning av västra hamnen i Malmö avrundades med en lunchträff med Per Tryding, vice VD på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Han visade statistik över hur Skåne klarat sig igenom den nu rasande finansiella krisen förhållandevis bra. Tio år med Öresundsbron har betytt mycket för integrationen och nyligen genomförda undersökningar visar att personer anställda i kunskapsföretag är mer välbetalda i Skåne än i resten av Sverige inklusive Stockholm. Det tyder på en attraktivitet men också ett fungerande utbyte med Köpenhamn. Arbetsmarknaderna glider in i varandra vilket innebär nya möjligheter då Danmark har en snabbt åldrande befolkning och folk kommer att behöva anställas i huvudstadsregionen en tågresa bort från Malmö, Helsingborg eller Ängelholm.

Abraham och Milly Chu verkade både nöjda och imponerade av snabbintroduktionen i Skånes villkor. Förhoppningsvis återvänder de. Jag har för egen del bjudit ned dem att studera hur en svensk valrörelse fungerar. För vi är exotiska. Att förtroendevalda från olika partier kan vara starkt kritiska i sak och samtidigt vara trevliga mot varandra som personer kan nog uppfattas som en smula udda i ett land vars TV ibland visar bilder från det egna parlamentet där ledamöter skriker svordomar mot sina opponenter, anklagar dem för att ljuga och rent av ibland kan vara beredda att slåss. Där finns något att stolt visa upp som svensk riksdagsledamot: Politisk stabilitet och ekonomisk utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar