fredag 14 maj 2010

Nu börjar valdebatterna!

När riksdagskollegan Christer Nylander (FP) och jag lämnade Furuboda folkhögskolas lokaler konstaterade vi två saker: Årets första riktiga valdebatt hade just genomförts och det hade skett under mycket professionella former. I portföljen fanns också den skrift som tagits fram för att fira Furuboda 50 år 1960-2010. Devisen lyder: ”Att hitta sig själv i samvaro med andra”. Det är en bra sammanfattning av det finaste i svensk folkhögskoletradition!

Något rörigt var det dock kanske framme vid podiet där den politiska panelen fanns för 90 minuters debatt. Där var alla riksdagspartier plus sverigedemokraterna, och MP kom i två upplagor.

Självfallet berördes många stora och viktiga frågeområden. Det handlade om allt från huruvida vi önskar fler poliser över till om skolan skall förstatligas, energifrågan och vad som utmärker en fungerande klimatpolitik. Tillsammans visade vi fyra företrädare för Alliansen hur nära vi står varandra inom de allra flesta områden. Det finns ett klart och tydligt val för de väljare som önskar stabilitet. Även de rödgröna försökte vara överens, men ibland känns det påtagligt konstruerat och alla är inte helt bekväma i den nya situationen.

Jenny ställde dagens första publikfråga och den handlade om jobben. Det såg ut som en tanke. För så mycket av alla de andra frågorna är ju intimt hopbunden med just sysselsättningen. Viktigast är att det drivs en politik som skapar goda förutsättningar för företag och fler anställda. Endast så kan ett omfattande välfärdssamhälle med höga ambitioner finansieras. Och därför är det så illa att de rödgröna genom skattehöjningar nu hotar att slå undan benen på så många. Kilometerskatt och högre bensinpris kommer att göra transporter dyrare vilket kommer att gå ut över så självklara saker som exempelvis den mat vi handlar i butiken. Till det kommer ytterligare ett slag som riktas mot många ICA-, Coop- och Willysaffärer. Inom handeln finns i dag en hel del unga anställda. Vid ett regeringsskifte skall dagens halverade arbetsgivaravgift för de under 26 år avskaffas. Det handlar om tio miljarder kronor. Självfallet kommer det att öka kostnaderna samtidigt som yngre kan få svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Och just de som finns i kassor och på lager tillhör de grupper som dragit störst nytta av de skattesänkningar som genomförts. Mer pengar i plånboken samtidigt som det inte blivit dyrare för företagen och därmed kunderna!

Notabelt var det mycket svaga försvaret för denna politik från vänstersidan. S undvek konsekvent och målmedvetet att kommentera skattehöjningen på tio miljarder kronor för dem som anställer unga. Till slut tog den vänsterpartistiska företrädaren till orda och sa att ungdomar minsann inte behövde ”subventioneras”.

För Alliansen gäller det att visa att den rödgröna politiken leder till att det blir både dyrare och sämre.

Före debatten på Furuboda hade skickats ut några av de frågor som kunde väntas tas upp under dagen. Bland annat undrades: ”När ska tandvård inte längre vara en klassfråga? Vill ni göra den billigare?” Tråkigt nog blev det frågeområdet aldrig ordentligt ventilerat. För här kan Alliansregeringen se tillbaka på stora reformer. Sådant som socialdemokraterna länge talat om men aldrig gjort i regeringsställning. Det politiska minnet är kort så alldeles för få, inklusive riksdagsledamöter, har nog glömt vad som börjat gälla sedan 1 juli 2008. Det handlar om förbättringar för sex miljarder kronor om året med kostnadsfri tandvård för alla upp till 19 år. Sedan finns ett högkostnadsskydd där staten tar 50 procent av det mellan 3 000 och 15 000 kronor samt 85 procent på allt som överstiger 15 000 kronor. Till det hör riktade åtgärder för speciella grupper som funktionshindrade eller de som av medicinska skäl har problem med tänderna. Allt detta hade jag gärna velat berätta om på Furuboda.

Det kommer dock chanser till fler valdebatter. Faktiskt redan i morgon lördag den 15 maj. Då skall M och S mötas i Ängelholm. Klockan 11 på Stortorget. Blir det dåligt väder drar vi oss inomhus till Torgrummet på Stadsbiblioteket. För M är det kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst och jag som ställer upp medan socialdemokraterna har oppositionsrådet BrittMarie Hansson och riksdagsledamoten Kerstin Engle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar