tisdag 25 maj 2010

Högkvarteret och Hästveda

I januari var jag tillsammans med ett antal moderater från Hässleholm på besök i försvarsmaktens rätt stora anläggning i Hästveda. Av många benämns det hela som ”berget”. Tidigare ganska hemligt och omgärdat av besöksrestriktioner, i dag verksamhet som gärna visas upp. Både lokaler som de arbetsuppgifter som utförs i och kring Hästveda imponerar. Tyvärr har signalerna från Högkvarteret var oklara. Vad vill man för framtiden? Kommunledningen har gärna velat få till stånd ett möte med Överbefälhavaren. För en tid sedan kom besked: Ett sammanträffande bedöms som ointressant och Hästveda skall avvecklas.

Kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark (M) tillsammans med Östra Göinges oppositionsråd Patric Åberg (M) har med mig haft en debattartikel införd i några tidningar:

Det är rätt vanligt att myndigheter, kommuner och ledande politiker får förfrågningar om uppvaktningar och besök. Särskilt när svåra och komplicerade beslut ska fattas. I grunden är det bra. Möjligheter finns att bredda underlaget med hjälp av nya fakta. Ibland gäller det att själv försöka förklara för att på så sätt förankra. Kommunalråd och riksdagsledamöter är rätt vana vid detta.

Därför uppfattas det som en smula märkligt att Överbefälhavaren inte vill ta emot en bred delegation över parti- och blockgränserna från Hässleholms kommun för att diskutera verksamheten i Hästveda. Istället meddelar myndigheten att ”berget” ska stängas.

Försvarsmakten har att inom tilldelad ekonomi lösa sina uppgifter. Självfallet handlar det om att göra avvägningar. Men då är det viktigt att dessa framstår som begripliga och att vidtagna åtgärder inte leder till ökade kostnader utan minskade. Är det verkligen så när det gäller ”berget”?

Ifall nu försvarsmakten avvecklar verksamheten i Hästveda vem tar då över uppgifterna? Och till vilka kostnader? De flesta arbetsmoment kvarstår ju även efter en nedläggning.

Personal måste föras till en annan stridsledningscentral. Vilken och finns där kapacitet? Det handlar om bevakning av anläggningar i regionen, insatsstyrka och plats för materiel. Varifrån skall detta ske och finns där kapacitet i dag? En stor fördel med Hästveda är den geografiska placeringen i de centrala delarna av Skåne. Anläggningen måste dessutom helt tömmas i annat fall kvarstår kostnader för uppvärmning, skötsel och säkerhet.

För Överbefälhavaren har kanske frågan huvudsakligen handlat om stridsledningscentralen och strilbataljonens verksamhet. Men det finns ju så mycket mer. Då krävs en helhetssyn både ifråga om vad som finns i Hästveda och de kostnader som uppstår då allt det andra måste hanteras någon annanstans inom ramen för Försvarsmaktens organisation.

Till detta kommer fördelarna med en väl skyddad anläggning. Dagens försvars- och säkerhetspolitiska läge kan förändras. Nya hotbilder kan uppstå. Hästveda har stora fördelar att kunna försvaras. Mycket talar för bibehållen förmåga även efter exempelvis en naturkatastrof. För terrorister eller utländska informatörer erbjuder också dagens anläggning rätt mycket motstånd. Att dela upp dagens verksamhet för att sedan flytta i olika riktningar och dessutom mycket ovan jord innebär ytterligare riskexponering.

Allt detta och ytterligare några argument hade kunnat framföras till Överbefälhavaren vid en uppvaktning. Nu ligger det ju väldigt mycket på myndigheten att själv för skattebetalarna förklara och visa hur en avveckling av Hästveda resulterar i att av riksdag och regering tilldelade arbetsuppgifter löses på ett lika bra sätt som tidigare till lägre kostnader.

Urban Widmark
Kommunstyrelsens ordförande (M), Hässleholm
Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M), Ängelholm
Patric Åberg
Oppositionsråd (M), Östra Göinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar