lördag 15 maj 2010

Avskaffa presstödet

Rätt många har haft synpunkter på det faktum att skattebetalarna med hjälp av presstöd nu skall vara med och delfinansiera Nationaldemokraternas medlemstidning. De flesta vill väl inget ha att göra med Nationell Idag. Samtidigt uppfylls gällande regelverk. Något märkligt kan det ju tyckas att diskussionen kommer igång först nu om vad presstödet används till. Sedan tidigare får publikationer som Internationalen och Proletären statligt stöd. Totalt sett kostar denna ordning 500 miljoner kronor om året. Pengar som rimligtvis kunnat användas på ett annat sätt till nytta för kultur och media utan att nationaldemokratiska eller trotskistiska avisor hålls under armarna.

I en artikel har jag utvecklat en del av tankarna: ” Markeringen mot Nationell Idag är begriplig. Det är en publikation ingen seriös person vill befatta sig med. Pikant är det att samtidigt som en mängd skolor landet runt förbjuder alla partier inför årets val att informera eleverna av rädsla för att även nationaldemokraterna ska nästla sig in så ger det offentliga med andra handen miljonstöd till det lilla obskyra partiets tidning. Många tycker nog att det hade varit bättre att öppna skolorna för seriösa politiska företrädare och istället stänga kassaluckan till Nationell Idag.”

Vilka är det då utöver Nationell Idag som får del av skattebetalarnas pengar: ”För presstödet pumpas redan in i ett antal tvivelaktiga tidningar som på goda grunder kan ifrågasättas för sitt politiska innehåll. Enligt Presstödsnämndens egna uppgifter fick 2009 oberoende socialistiska Flamman 2 910 000 kronor, trotskisternas Internationalen 1 679 000, Kuba- och Nordkoreahyllande marxist-leninistiska Proletären 2 239 000 samt trotskistiska Offensiv 2 239 000 kronor. Det har möjliggjort publiceringen av artiklar som ’Kubanska revolutionen 50 år’, ’Endast socialism kan säkra revolutionen i Venezuela’ samt ’Hos Marx och Lenin i London”.

Slutsatsen som kan dras: ”Alternativet är avskaffat presstöd. Och det är ju ingen dum idé.”

Hela artikeln finns exempelvis på: http://hd.se/ledare/2010/05/12/avskaffa-presstodet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar