söndag 16 maj 2010

Rödgröna försvarsneddragare

Det rödgröna budgetförslaget har hamnat något i skymundan av de senaste dagarnas politiska händelser. Efter askmoln från Island och ekonomisk oro i Grekland har det varit dags för andra olyckor i form av vänster- respektive miljöpartiets kongresser. Trots löften om rödgrön gemenskap har överbud kommit både från röda som gröna kongressombud. Det har handlat om allt från utökad föräldraförsäkring till förkortad arbetstid. Och i bakgrunden har man väl kunnat höra det rytmfasta dunket av sedelpressar som går.

Men det finns områden där de rödgröna vill spara. Hit hör förvaret. Och det gemensamma budgetförslaget utgör en märklig kontrast till den kritik som riktades mot Alliansregeringen bara för ett år sedan. På debattplats i Kvällsposten har jag tagit upp några aspekter:

”Svensk försvars- och säkerhetspolitik kräver långsiktighet och ett ständigt framtidsspejande. Ibland finns det anledning att vara kritisk.
Aningslöshet har väl exempelvis präglat den formella bedömning som gjorts av den rysk-tyska gasledning som nu dras på Östersjöns botten och dess konsekvenser ur ett längre perspektiv.
Ryssland har visat att de kan använda sina styrkor mot grannar. I Georgien rullade pansarvagnar in medan Estland utsattes för världens första fullskaliga IT-attack.
Det som sker längre bort har också betydelse för oss. Internationella terrorister kan slå till var som helst. Det finns en ständig beredskap i Europas större städer för attacker riktade mot allmänna kommunikationer och finanscentra. Att Sverige numera helhjärtat deltar i internationella uppdrag är en självklarhet just därför att det finns ett så tydligt samband mellan vårt lands försvars- och säkerhetspolitiska läge och den trygghet människor kan känna många tusentals kilometer från våra gränser.”

Två miljarder önskar de rödgröna dra ned. I vad som kan vara det första gemensamma budgetförslaget under en fyraårig mandatperiod!

Hur tänker försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (S) från Landskrona, undrar jag. I en första vända handlar det bland annat om internationella uppdrag:

”Med de rödgrönas budgetförslag kommer nu de första neddragningarna inom försvarsmaktens område. Det internationella engagemanget urholkas och en sammanhållande strategi saknas. Det tas lite här och lite där. Något av ideologiska skäl för att tillfredsställa de mindre partierna och något av kortsiktigt ekonomiska anledningar. Stabilt känns det inte!”

Här finns debattartikeln i Kvällsposten:
http://kvp.expressen.se/ledare/1.1985041/debatt-rodgrona-forsvaret-ar-ostabilt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar