tisdag 4 maj 2010

Stoppa hovjournalistiken 1 maj

Har i dag en text på Politikerbloggen där jag önskar att hovjournalistiken 1 maj upphör. Med anledning av det kommande kronprinsessbröllopet har debatt förts om journalister är allt för nära och svassande till den kungliga familjen. Undviks därmed en kritisk granskning som så mycket annat av samhället utsätts för? På precis samma sätt går det att resonera med alla de artiklar och reportage som följer på vänsterkrafternas upptåg 1 maj. Är det verkligen en rimlig nyhetsvärdering att spegla och lyfta fram varje möte och varje utslungat påstående från talartribunerna innantill lästa av S-företrädare?

Bland annat skriver jag: ”Vilken nyhetsvärdering har egentligen gjorts? Ifall borgerliga partier arrangerar medlemsmöten och det kommer hundratalet personer brukar de flesta inbjudna redaktioner avböja med mindre att det är en framträdande gäst på plats av ministers rang och värdighet. Vad är nyheten i att moderater kräver sänkta skatter eller att folkpartister pratar om vikten av bättre skola, brukar det sägas. Med samma typ av resonemang går det att undra vad som är det oväntade med att S-märkta riksdagsledamöter kräver höjda skatter eller regeringsskifte?”

Och den slutsats som dras lyder: ”Är det inte dags för en debatt om det orimliga i att vänstersidan med ekonomiskt stöd från fackföreningsrörelsen i praktiken får en hel dag för egna politiska framträdanden under rätt okritiska former som på inget sätt har sin motsvarighet i något liknande för de borgerliga! 8 maj är det tänkt att Alliansen ska lyfta fram sig själv på olika håll landet runt. De som arrangerar lokala möten och sammankomster kan dock räkna med att på få ställen kommer tidningar, radio och TV för att återrapportera om vad som står på plakat och vilka krav som framförs av inbjudna talare. Och de flesta redaktioner gör nog en rimlig nyhetsvärdering. Frågan är bara varför man inte gör en sådan inför 1 maj utan istället fortsätter med den årliga hovjournalistiken denna röda dag.”

Inlägget på Politikerbloggen finns i sin helhet här. http://www.politikerbloggen.se/direkt/debatt/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar