måndag 1 mars 2010

Tradition & Fason

För några år sedan var vi ett gäng som försökte starta en konservativ tidskrift i Sverige. Den fick namnet Contextus och det blev ett par nummer under åren 1997 till 1999. Ambitionerna var höga och en del av artiklarna riktigt läsvärda. Det har sagts mig att en av mina texter om just konservatism brukar användas i samband med ideologiutbildningar. Men arbetsinsatserna och skaparmödan till trots gick det aldrig att få tidskriften levande. Projektet fick avbrytas och i dag kan man se personer som förekommit i Contextus spalter på andra platser i samhällslivet.

I dag finns däremot Axess som i kvalitet och intressant läsning påminner mycket om det vi kunnat hoppas på och drömma om. Det är helt klart landets för närvarande mest kvalificerade magasin. På nätet erbjuds också mycket genom Tradition & Fason som på olika sätt försöker vara navet i konservativ ideologiutveckling i Sverige.

För egen del har jag precis i dag publicerat en gästkrönika där jag utvecklar några tankar kring det civila samhället och den riksdagsdebatt som nyligen förts om just det begreppet. Visst går att föra en ideologisk diskussion 2010:

”1980- och 90-talets ideologiska utveckling passerade utan att den svenska vänstern påverkades i större utsträckning. Borgerligheten, och särskilt då moderaterna, kom dock att adoptera formuleringar om den lilla respektive stora världen. Det handlade om solidaritet och starka vänskapsrelationer människor emellan i kontrast till marknadens affärsmässighet och maktutövandets formella opartiskhet.
För några dagar sedan var det dags för en ny batalj om det civila samhället. Riksdagen hade att behandla en av regeringen avlämnad proposition i ämnet. Inte var det mycket till ideologisk markering från vänstersidan. Litet slentrianmässigt påminde oppositionsledaren i kulturutskottet, ordförande Siv Holma (V), om den gamle socialistteoretikern Gramsci. Mycket mer än så blev det inte. Socialdemokraternas kraftfulla slag i luften var en önskan om en återgång till ”folkrörelsepolitik”. Och miljöpartiet höll med de två andra/…/
För en svensk höger och konservatism innebär oförmågan och oviljan från vänstern att förstå diskussionen om det civila samhället ett extra ansvar att idépolitiskt påminna om detta viktiga arv som på vår kontinent inte minst har sitt ursprung i Öst- och Centraleuropa. Det är en gåva att förvalta. Det är rent av modernt att i dag speja mot den politik för människor i samverkan som ligger bortom både Marknad och Makt.”

Gästkrönikan hittas här:
http://traditionochfason.wordpress.com/2010/03/01/gastkronika-hans-wallmark/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar