lördag 20 mars 2010

Hur många medaljer har Stenmarck?

OK, alla var inte där! Men väldigt, väldigt många! Drygt 600 moderater från hela Skåne var lördag 20 mars samlade till valkickoff i Helsingborg. Och det blev mycket lyckat på Sundspärlan. Istället för valinformationsmöten, förbundsstämma och traditionell Skånekonferens slogs alla aktiviteter samman i en. Och tempot var högt samtidigt som fokus på söndag 19 september var tydligt. Det fanns företrädare för alla 33 kommuner även om några delegationer var större än andra. Från Ängelholm kom exempelvis ett fyrtiotal. Charmen men också dilemmat med så många människor och goda vänner är att man dessvärre inte hinner tala med alla. Men åtskilliga kramar blev det!

Under dagen gjordes en genomgång av olika inför valet viktiga sakfrågor. Margareta Pålsson talade om skola och utbildning, Anders Hansson om de stora förbättringar som genomförs inom justitieområdet och Gunnar Axén om de förstärkningar som gjorts för pensionärerna. Gunnar Axén påminde om att regeringen i fyra steg genomfört sänkningar av inkomstskatten och i två steg för pensionärerna.

Finansminister Anders Borg charmade alla. Han underströk också vikten av att göra verkliga prioriteringar. Det innebär inte att allt står på första raden: Infrastruktur, sänkta marginalskatter med mera. På hans lista står nu överst: Pensionärerna. Tack vare att Sverige tillsammans med en handfull länder till (huvudsakligen de nordiska och Polen) visat återhållsamhet under den finansiella krisen finns ett gott utgångsläge när konjunkturen vänder. Medan stater med mycket höga budgetunderskott tvingas till åtstramningar under de kommande åren går det i Sverige istället att peka på ett reformutrymme!

Alternativen är också tydliga i årets val. Alliansen och moderaterna önskar fortsätta med arbetslinjen. Det innebär att försök görs att på olika sätt få ut människor på arbetsmarknaden. När ekonomin förbättras behövs fler anställda och då är det viktigt att inte få en mängd flaskhalsar som dels kan skapa inflation och dels leda till det vi tidigare har sett i Sverige nämligen tillväxt utan jobbskapande. Anders Borg menar att fyra år av goda förberedelser nu inte får slösas bort. Och medan Alliansen har fokus på arbete och Sverige som kunskapsnation väntar påtagliga skattehöjningar för låg- och medelinkomsttagare ifall de rödgröna tar över. Även om det påstås att dessa pengar sedan skall användas till pensionärer eller utbildning så är ju de stora ekonomiskt tunga förslagen i budgetalternativen Mona Sahlin med flera står bakom en höjning av a-kassan.

En innovation i Anders Borgs framträdande var att de muntliga frågor som alla brukar få ställa ersatts av SMS. Man fick sända in sin fråga via mobiltelefonen. Det skapade möjligheter till rappare frågor och svar även om finansministern några gånger ägnade sig åt vad som närmast kan liknas vid akademiska genomgångar som dock stilfullt avslutades med uppmaningen att rösta rätt 19 september. En av frågorna handlade om miljöbeskattningen av eko-odlingar. Något svar kunde han inte ge. Jag får be någon annan, sa han: Fråga Hans Wallmark! Mycket lustigt. För jag har naturligtvis inte heller kunskap om detta. Men på måndag skall jag ta och kolla upp. Får väl informera både frågeställaren som finansministern.

Linda Andersson, Daniel Runemalm och Mikael Larsson försökte sedan på ett lättsamt sätt utifrån ombudsmännens och förbundskansliets perspektiv berätta om alla aktiviteter fram till valdagen. Mycket kommer att hända. Allt från att möta medborgarna via kommersiella kanaler som annonser och reklam, via deltagande i marknader och att knacka dörr. Det personliga mötet är viktigt! Förtroende skapas och formas då människa möter människa!

Även jag deltog på ett litet hörn då förre europaparlamentarikern Per Stenmarck mycket överraskad fick ta emot moderata samlingspartiets förtjänsttecken, Gösta Bohman Medaljen. Som ledamot av partistyrelsen hade jag att överräcka den och påminna något om allt det Per Stenmarck utfört. Något rörd blev han samtidigt som alla 600 stod upp och applåderade de stora insatser han gjort genom åren som riksdagsledamot 1979-95, europaparlamentariker 1995-2004, engagerad i förbundet i Malmöhus län i drygt två decennier huvudsakligen som ordförande och nu avslutningsvis aktiv som förtroendevald i Svenska kyrkan. Han är värd värmen, uppmärksamheten och medaljen!

1 kommentar:

  1. För den som är intresserad finns en mycket trevlig artikel i Sydsvenskan om Per Stenmarcks medaljmottagande:

    http://sydsvenskan.se/omkretsen/vellinge/article642174/M-veteran-fickbrBohman-medalj.html

    SvaraRadera