lördag 13 mars 2010

Hedersmedlem i Kvinnojouren

Med mig från dagens årsmöte med Kvinnojouren i Ängelholm har jag ett diplom som kungör hedersmedlemskapet. Där står bland annat: ”För Ditt engagemang i frågor om kvinnovåld. För att Du genom åren trott på och stöttat Kvinnojouren som en viktig resurs och en fristad för utsatta kvinnor och barn.”

För något år sedan utsågs jag till hedersbrandschef i Ängelholm. En fin gest från medarbetare vilka gör ett viktigt jobb i kommunen men sällan uppmärksammas mer än då börjar brinna och olyckan kan kvävas före stor förödelse. Hedersmedlemskapet hos Kvinnojouren är också viktigt, för det handlar om ett område där det alltför ofta ”brinner”. Dessutom känner man sig glad över att ens eget engagemang märks. Allra helst när det är en förening som i så stor utsträckning byggs upp av ideella krafter kring så viktiga frågor som att förhindra att människor kränks och skadas. Hittills har Kvinnojouren endast en hedersmedlem. Jag har tagit över efter Kajsa Påhlman som 2008 avled drygt 90 år gammal. Och det var en person värd mycket respekt. Bara någon vecka före hon dog dök hon upp på en presentation av statsbudgeten som jag gjorde i Ängelholm. Alltid lika vänlig och omtänksam.

Verksamheten växer hos Kvinnojouren i Ängelholm. Det handlar om cirka 2 500 telefonsamtal under 2009. 24 kvinnor på de särskilda boendena i Ängelholm och under året även 24 barn, totalt för alla kvinnor har det blivit 1 266 övernattningsdygn. Kvinnojouren räknar med 650 ideellt arbetade timmar. I Skåne sker också samverkan mellan de olika Kvinnojourerna. De senaste åren har regeringen satsat mer pengar på denna viktiga verksamhet, vilket märks i Ängelholm både för den redovisade ekonomin för förra året som i den kommande budgeten.

Under innevarande mandatperiod satsas av regeringen på nationell nivå 800 miljoner kronor på en handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. Tragiskt nog avlider i genomsnitt 30 kvinnor på grund av dödligt våld per år i Sverige.

2009 beslutade regeringen om höja de årliga bidragen till organisationer som arbetar med att motverka mäns våld mot kvinnor med tio miljoner kronor, från 19 till 29 miljoner per år. Regeringen har också för avsikt att göra skärpningar ifråga om människohandelsbrottet. Syftet är att förstärka det straffrättsliga skyddet mot människohandel och därigenom effektivisera brottsbekämpningen.

Bland annat konstateras från justitiedepartementet: ”Inget enskilt land kan enbart med nationella åtgärder komma tillrätta med människohandel. Sverige har därför i hög grad arbetat mot människohandel i olika internationella sammanhang. Som ett led i det arbetet föreslås att riksdagen ska godkänna Europarådets konvention om bekämpande av människohandel. I denna del föreslås en ändring i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att det blir möjligt att hos domstol sekretessbelägga uppgifter om människohandelsoffers personliga och ekonomiska förhållanden.”

Till det kommer också regeringens förslag om skärpta straff för våldsbrott. Det handlar om skärpning av flera straffskalor samt om hur gällande straffskalor för våldsbrott bättre skall utnyttjas.

Ibland brukar det talas om hedersrelaterat våld i vårt samhälle. Kvinnojourerna i ett antal kommuner representerar det rakt motsatta: Hedersrelaterad människokärlek för att förhindra våld och övergrepp. Jag är väldigt glad för mitt hedersmedlemskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar