tisdag 2 mars 2010

Dagens DN-Debatt

Som tidigare påpekats är det förvånansvärt tyst kring de uppgifter Säpo har om svenskar som sprang den östtyska säkerhetstjänsten Stasis ärenden. Och det finns goda skäl till öppenhet. Fortfarande är det många som lever, både angivare som offer. Det gör att det finns förutsättningar både för att söka försoning som att lyssna till förklaringar och försök att komplicera den egna rollen som hantlangare till Östtyskland.

Försök har gjorts att domstolsvägen begära ut de handlingar som Säpo har. Med hjälp av gamla kartotek från DDR som Sverige med stor sannolikhet har tillgång till finns möjligheter att finna sådant som exempelvis undertecknade ”kontrakt” med Östtyskland och eventuella anteckningar om ordnar samt grader man fått av Stasi för utförda tjänster.

Tillsammans med tre andra riksdagskolleger har jag i dag haft en artikel på DN-Debatt där önskemål framförts om att regeringen öppnar arkiven. Inga kommissioner, inga fler överklaganden utan se till att det skapas möjlighet att granska vad som finns!

På Facebook har jag också av Camilla Andersson-Hjemdahl påmints om att Sverige enligt en resolution i Europaparlamentet faktiskt borde öppna arkiv och göra det möjligt att granska. Den 2 april 2009 fattades beslut. Och i den sjätte paragrafen sägs något som förhoppningsvis även den svenska regeringen tar till sig:

“Regrets that 20 years after the collapse of the totalitarian Communist regimes in Central and Eastern Europe, access to documents that are of personal relevance or needed for scientific research is still unduly restricted in some Member States; calls for a genuine effort in all Member States towards opening up archives, including those of the former internal security services, secret police and intelligence agencies.”

Tillsammans med kollegerna Carl B Hamilton (FP), Mats Johansson (M) och Rolf K Nilsson (M) konstateras:

”Vi tycker att det är rimligt att seriösa forskare, författare och journalister skall ges möjligheten att gå igenom de uppgifter Säpo har kring svenska Stasiinformatörer. Birgitta Almgren förbereder nu att genom ett överklagande ta ärendet vidare till regeringsrätten. Vi hoppas att vår regering agerar innan dess. Öppna arkiven!”

Vår artikel på DN-Debatt finns här:
http://www.dn.se/opinion/debatt/sapo-maste-oppna-arkiven-1.1054267

2 kommentarer:

 1. Självklart måste arkiven öppnas. Detta i synnerhet som vi inför höstens val har ett parti, det så kallade Vänsterpartiet, som aspirerar på att ingå i en regering.

  Sagda Vänsterparti, som rätterligen bör benämnas Kommunistpartiet, har en mycket solkig historia där man ända till Berlinmurens fall på olika sätt sprang ärenden åt sina "socialistiska bröder" i Östeuropa och som också skickade patetiska hyllningstelegram till partikongresser i såväl Östtyskland som Rumänen.

  Det är ingen vild gissning att det fortfarande finns personer som är aktiva i Kommunistpartiet och som arbetade för sina "socialistiska bröder" i Östtyskland.

  Det är ett demokratiskt anständighetskrav att klarhet bringas i detta.

  SvaraRadera
 2. Camilla Andersson har i Dagens Nyheter på debattplats 9 mars en utmärkt artikel om varför arkiven bör öppnas. Det handlar om respekt för gemensamt fattade beslut! När andra länder, med mycket mörkare skuggor från 1950-90-talet, vågar offentliggöra och möjliggöra för granskning känns det märkligt med svensk passivitet och ointresse.

  http://www.dn.se/opinion/debatt/aven-vi-maste-oppna-arkiven-1.1057946

  SvaraRadera