måndag 15 mars 2010

Emils tankar

För någon vecka sedan fick jag en fråga om jag ville medverka i den nya nättidningen Emils tankar? Varför inte. När jag sedan förstod vilka idéer som står bakom denna satsning kan jag konstatera att de ligger väldigt nära mina egna.

I programförklaringen för Emils tankar sägs bland annat: ”Upplever du den aktuella samhällsdebatten som allt för storstadsfokuserad? Skulle du vilja stanna upp ibland och hinna vända och vrida lite på argumenten innan du bildar dig en egen uppfattning? Tycker du att individens frihet och förmåga är viktiga hörnstenar i samhällsbyggandet? Då kommer du att gilla EMIL. EMIL är en strävsam smålänning. Ärlig och rejäl, men också modig och nyfiken. EMIL lyfter fram diskussioner, personer, tankar och åsikter som bidrar till att debatten breddas och får ett vardagsnära perspektiv.”

Onekligen en sympatisk hållning. Emils tankar erbjuder också ett antal länkar till några av de ledarsidor som är med och formar en politisk dagordning utanför Stockholm. Inte alltid så uppmärksammad på central nivå men väldigt viktig för det demokratiska samtalet i ett antal mellanstora städer och kommuner landet runt.

Mitt inlägg kom också att handla om det utökade kulturutbudet på platser en bra bit från huvudstaden, som Sibbhult, Tomelilla och Båstad. Digitaltekniken har möjliggjort att stora operaförställningar nu kan visas på den lilla biografen. Och den ökade konkurrensen samt de nya villkoren för public service har tvingat SVT att öka tempot vilket nu märks genom en tydlig kultursatsning i TV.

Bland annat noterar jag: ”Folkets Hus och Parker var något av pionjären inom detta område. De första projektorerna som behövdes för visning köptes in. Och för något år sedan erbjöds operaföreställningar med världsstjärnor på befolkningsmässigt väldigt små platser i Sverige. Då fanns tveksamheter och tvivel. Skulle verkligen detta fungera? Men rätt fort följde andra efter. Många gånger mycket små biografer som på det här sättet kunnat bredda både kundkretsen som att erbjuda ett större utbud. I dag går det nog att tala om succé.

För en kulturintresserad publik utanför de stora städerna har visningarna varit oerhört uppskattade. Salongerna fylls. Sakligt och kunnigt kommenteras föreställningarna. Det svåra är numera varken att finna en bra lokal publik eller goda internationella uppsättningar utan vad som skall erbjudas under pauserna. Det hela är ju att betrakta som en bioföreställning och då kan det bli svårt med både utskänknings- som maträttigheter. I vart fall på de renodlade biograferna. Har man på lördagen satt på sig de fina kläderna, tagit del av storstjärnors repertoarer, förväntar man sig kanske något mer i glaset – även om det är av plast – än Champis eller Ramlösa om än smaksatt med citrus.”

Här finns adressen till Emils tankar:
http://www.emilstankar.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar