torsdag 18 mars 2010

Pagrotsky vill politisera public service

I måndags blev det debatt i P1 om förslaget att Agneta Dreber skall bli ny styrelseordförande i Sveriges Radio. Socialdemokraten Leif Pagrotsky ifrågasätter den nominering ägarorganet gjort i enighet. Pikant nog består ju Förvaltningsstiftelsen av ett antal partipolitiska företrädare. I grunden märks dock tydligt att S egentligen vill att den här typen av topposter skall bli föremål för politiskt tjuv- och rackarspel. Så gick det ju till när vice regeringschefen och socialministern Lars Enqvist utsågs till ordförande i Sveriges Television. Det skedde vid ett extra regeringssammanträde strax före valet 2006. Så gick det till då! Och så borde det inte gå till!

Alliansregeringen har med den public service-proposition som lades fram och beslutades om för några månader sedan markerat att det skall vara ”armlängds avstånd” mellan programbolag och politiken. För egen del tycker jag att det nu kan vara läge att också se över hur Förvaltningsstiftelsen utses. Moderaterna representeras exempelvis av en europaparlamentariker och en riksdagsledamot, två utmärkta personer och goda vänner. Men den principiella frågan är om det inte går att ytterligare öka avståndet?

Leif Pagrotskys attacker på Agneta Dreber är intressanta. Hon är den enda kvinnan som föreslås bli ordförande i något av programbolagen. Och hon ifrågasätts därför att hon leder en branschorganisation inom livsmedelssektorn. Det anförs som skäl för att Sveriges Radio därmed kan komma att bevaka detta område sämre? Vilket trams! För det första är det väl ingen seriös människa som tror att Jönköpings län behandlades annorlunda av Sveriges Television då Lars Enqvist var både ordförande och landshövding! För det andra varken får eller skall styrelsen ägna sig åt det redaktionella arbetet.

Leif Pagrotsky känner fantomsmärta. Det går inte längre att agera och manipulera för att socialdemokratiska kamrater skall befästa centrala poster. Därav attacken på Agneta Dreber. Därmed också ett tydligt besked om att socialdemokraterna snarare vill politisera än öka armlängds avstånd till svensk public service.

Den som är intresserad av radiosamtalet mellan Leif Pagrotsky och undertecknad finner det här: http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2259468&BroadcastDate=&IsBlock=

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar