torsdag 25 mars 2010

Så var förköpslagen avskaffad!

Under min tid som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande var jag ytterst tveksam till att Ängelholm skulle använda sig av möjligheten till förköp, det vill säga att man kliver in i en fastighetsaffär och tvingar att på samma villkor sälja till kommunen istället för den tänkta köparen. På rak hand kommer jag ihåg ett ärende under fem och ett halvt år, där det ändå i sista stund gick att undvika förköp. Den bärande tanken har naturligtvis varit att underlätta för kommunernas markförsörjning. Den stora nackdelen är att enskilda drabbas och det kan även vara ett sätt att lurpassa för att undvika att den som säljer får ut vad den anser vara ett bra pris. Istället för att delta i budgivningen kan kommunen lugnt avvakta och sedan när allt verkar klart rycka till som en attackerande giftrocka. I en del fall har man nog också kunnat uppfatta att kommunen använt sin rättighet som ett vapen och en påtryckning där den enskilde och dennes behov förminskats.

Därför var det med stor glädje jag i omröstningen i kammaren tryckte på ja-knappen och därmed var en del av majoriteten som i strid mot den rödgröna grupperingen avskaffade förköpslagen. Symptomatiskt en bestämmelse som började gälla 1968 - det år som är själva sinnebilden för vänstervågen som sedan kom att skölja in och förstöra rätt mycket under 1970-talet. Lagen är borta från och med utgången av april 2010.

Det är inte alldeles säkert att landets alla kommunala markköpare och byråkrater har fångat upp denna förändring. Så det finns all anledning att påminna om riksdagens beslut. Dessutom finns det goda skäl att vidare läsa det som kommer från riksdagen och departementen för även expropriationslagen skall förändras. I dag kan kommuner och staten under vissa förutsättningar tvinga fram en markaffär, en expropriation, exempelvis för att bygga en väg. Det har funnits oklarheter om vilket pris som skall erläggas. Nu ökar möjligheten för den som tvingas sälja att få bättre betalt och dessutom ekonomisk kompensation för det i grunden stötande att berövas sitt eget hus eller sin tomt.

Den politik Alliansen därmed ställer sig bakom är en där människan är viktigare än systemet. Så har det inte alltid varit i Sverige. Och så är det inte ifall de rödgröna får råda!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar