tisdag 9 mars 2010

På plats i Kristianstad

Skattedebatten kan ibland bli väldigt teknisk och teoretisk. Argument som uppfattas som abstrakta gör det svårt för många människor att känna att det handlar om deras egen vardag, rent av den egna hushållsekonomin. Förklaringen är enkel. Ytterligt få människor kan föreställa sig hur mycket en miljard kronor är. Det blir en summa på ett papper utan egentlig mening. Inget i det egna livet går att koppla till så mycket pengar. Många politiker använder sig dock just av miljarder och miljoner när budgetar presenteras eller nya förslag läggs fram. Den breda allmänhetens vardag handlar om hundralappar eller i bästa fall tusenlappar. Det ger mening! 1000 kronor mer i handen kan göra det möjligt att handla de där skorna barnen behöver eller lägga undan till en kommande reparation av bilen som måste göras nästa månad.

Just därför är det viktigt med en skattedebatt som tar utgångspunkten i individens vardagsvillkor istället för budgetplanerarens värld. Föreslagna skattehöjningar skall översättas till begriplig svenska så att den enskilde förstår hur den egna ekonomin påverkas. Vänsterpartier som hela tiden vill höja skatten ägnar sig åt den motsatta presentationstekniken. Istället för att säga hur mycket pengar som dras in sammanlagt så sägs att man vill höja skatten med 40, 50 eller 60 öre. Det kan ju låta blygsamt! Men för en normalinkomsttagare blir det lätt 1000 till 1500 kronor mindre per år i handen. Och skall dessutom S, V och MP få sin vilja igenom på alla nivåer kan det bli riktigt dyrt.

Av den anledningen har de moderata riksdagsledamöterna från Skåne tagit fram en rapport om de skattehöjningar som i kommuner, regionen och nationellt kan vara att vänta ifall Alliansföreträdare ersätts med personer från de tre vänsterpartierna. Jag presenterade på måndagen våra uträkningar i Kristianstad tillsammans med fullmäktiges ordförande i kommunen, Erna Arhag, och regionfullmäktigeledamoten Camilla Westdahl.

Det fanns en pedagogisk poäng med att rapporten släpptes på den internationella kvinnodagen 8 mars för den visar hur kvinnor i Skåne särskilt påverkas. Dagens lönegap mellan män och kvinnor är inte acceptabla! Kvinnor tjänar ofta mindre än män i samma yrke, trots liknande kompetenser. Dessutom arbetar kvinnor ofta inom offentlig sektor där lönerna är lägre. För kvinnor räknas därför varje krona efter skatt i högre omfattning än för män, helt enkelt därför att kvinnor tjänar mindre. Därmed blir skatten viktigare för kvinnor än för män. Det är betydande skillnader i lön efter skatt mellan Allians för Sveriges och socialdemokraternas politik. Uträkningarna speglar således det helhetsgrepp om politiken som moderaterna vill ta, från kommun till region och riksdag.

Ifall skatten höjs i Region Skåne med 60 öre som socialdemokraterna vill och det fjärde jobbskatteavdraget avskaffas innebär det på de flesta hålla i Skåne att ett vårdbiträde med månadslön på 16 900 kronor blir av 3 600 om året. Ett butiksbiträde med 17 900 förlorar 3 800, en förskollärare med 22 700 blir av med 4 800 och sjuksköterskan med 25 000 i månaden riskerar att tappa 5 200 om året! Ifall S dessutom vill höja skatten lokalt i den egna kommunen, som i exempelvis Ängelholm, handlar det ytterligare om 1000 till 2000 för den enskilde. I många familjer arbetar både hustrun och mannen vilket innebär att den ekonomiska förlusten vid en vänstervalseger i valet dubbleras eller mer än så!

Under Alliansregeringens tid vid makten har skatten för pensionärer sänkts vid två tillfällen att jämföras med noll gånger under S-perioden 1994-2006. Och de fyra jobbskatteavdrag som lagts fram har ökat utrymmet för den enskilde. När det gäller sänkningarna av inkomstskatten har socialdemokraterna vid varje tillfälle argumenterat emot. Det är emellertid i dag svårt att tro att alla fyra stegen tas tillbaka vid ett regeringsskifte men skulle så ske handlar det om 14 000 till 20 000 kronor om året för just de utpekade grupperna. Höjd skatt får konsekvenser. För vanligt folk! Det handlar lika litet om miljarder i statsbudgeten som 50 öre i höjning. För alla inkomsttagare är det fråga om ett par tusen mindre per år eller inte! Det hela avgörs på valdagen!

Artikel på nyhetsplats i Kristianstadsbladet:
http://www.kristianstadsbladet.se/article/20100309/KRISTIANSTAD/703099828/1338/&/M-varnar-for-skattehojning

Ledarkommentar i Kristianstadsbladet:
http://www.kristianstadsbladet.se/article/20100309/OPINION/703099913/1024/&/Kvinnorna-kan-avgora

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar