fredag 28 augusti 2009

Hälsostaden och svensk sjukvård

Moderaternas arbetsstämma i Västerås är i full gång fredag 28 augusti. Torsdagen präglades av statsminister Fredrik Reinfeldts tal där han presenterade en historieskrivning om vad Sverige är, vart landet är på väg och om M-partiets viktiga roll. Inte minst fick socialdemokratiska valstrateger något att bita i samtidigt som Alliansens förmåga att både hålla samman fyra partier som att leverera konkreta förslag står i stark kontrast till en rörig opposition bestående av S, V och MP! Eftermiddagen utskottsbehandlades alla motioner och propositioner med vissa detaljjusteringar och förbättringar.

Efter en videohälsning från Alliansens tre andra partiledare till alla moderater samlade till arbetsstämma var det på fredagen dags för Filippa Reinfeldt att som första talare presentera propositionen ”En rättvis vård att lita på”. Hon pekade bland annat på det faktum att patienter i Halland snabbare får behandling än dem i Gävleborg. Och att boende i Skåne med svår reumatism kan få nödvändiga mediciner som ökar rörligheten medan personer med samma diagnos någon annanstans kan förnekas den behandlingen eller få äldre, billigare men inte fullt lika effektiva preparat. Slutsatsen löd: Vi skall aldrig krama systemen eller lösningarna utan alltid krama patienternas val.

Få moderater gillar landstingen. Tvärtom finns det många exempel på hur tröghet och byråkrati skapat problem snarare än kommit med lösningar. Samtidigt är det lönlöst att lägga ned all tid och kraft på en systemdebatt ingen annan vill föra. Dagens landstingsorganisationer kan inte i grunden göras om med mindre än ett omfattande utredningsarbete som tar åratal och därefter att det går att samla en politisk majoritet i riksdagen. Vi är inte där! Än! På länge! Samtidigt som fokus är kvar mot önskvärda förändringar som landstingens avskaffande är det viktigt att fundera igenom vad som kan göras just nu. Det är där de moderata förslagen från arbetsstämman i Västerås skall användas.

I ljuset av detta kan också beskedet från Ängelholm tolkas om att Region Skåne tillsammans med privata intressenter nu öppnar för den så kallade Hälsostaden. För åtta år sedan fanns det stor realism i tankarna och bra tryck i idéerna kring sjukhuset. Borgerlighetens svårigheter att enas och sedan socialdemokraternas valseger 2002 stoppade alltihop. Nu ges uppenbarligen en ny chans. Det gäller att ta den! Mycket av fokus kommer inledningsvis att riktas mot själva den fastighetsaffär som är tänkt att komma. Blir det rätt pris? Hur skall området utvecklas? En av de stora frågorna för cirka ett decennium sedan var huruvida ett mycket högt hus skulle tillåtas uppföras. Idag kanske något mindre kontroversiellt dels med tanke på den bebyggelse som kan ses växa fram i andra kommuner och dels Melin Förvaltnings AB byggande i sjukhusparken som smälter in fint.

Hälsostaden är mer än byggnader. Trist nog har en pågående avlövning av sjukhuset lett till att verksamheter flyttats eller krympt. Potentialen i projektet är ju att kombinera regionansvaret om att erbjuda god sjuk- och hälsovård i området med andra som exempelvis privata vårdgivare. Därför gäller det att slå vakt om det befintliga och också finna vägar att expandera och utveckla nytt. Samtidigt kan just den regionala sjukvården tillsammans med den som erbjuds via privata specialister eller den knuten till företagshälsovård skapa volymer som både leder till hög effektivitet som god ekonomisk hushållning. Och den vården har alla förutsättningar att klara sig mycket bra i ett Sverige präglat av moderat politik där lösningarna kramas mindre och patienternas val mer! För åtta år sedan lyckades S tillsammans med V och MP stoppa Hälsostaden i Ängelholm. Hoppas att de lärt sig något av det monumentala misstaget!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar