fredag 14 augusti 2009

Aktivt ägande och Folkskam

Försäkringsbolaget Folksam visar sig ha aktier i det franska företaget Total som har verksamhet samt bygger en gasledning i Burma. Ingen vidare bra placering med tanke på en bred allmänhets upprördhet över vilka övergrepp regimens generaler utsätter sina medborgare för samt behandlingen av den politiska oppositionen med Nobelpristagaren Aung San Suu Kyi i spetsen.

Folksam låter via en talesperson meddela att företaget nu avvaktar hur AP-fonderna skall göra innan man bestämmer sig för eventuell avyttring. Det sägs: ”Om lilla Folksam säljer sitt innehav gör det inte så mycket. Men man kan tänka sig att man blir av med en besvärlig röst i stället.”

Rätt och fel. Åtminstone tre saker kan lyftas fram när det gäller resonemanget. Internationella händelser påverkar. Med hjälp av medierapporteringen kan människor lättare se hur korrupta härskare agerar mot sin befolkning. Den senaste tiden har Irans ayatollor myglat i presidentvalet för att sedan piska oppositionella. Fastlandskina har skickat fram kommunistiska funktionärer som vrålat i TV om dödsstraff mot alla som stör ordningen. Och Aung San Suu Kyi är en symbol för fredlig kamp mot diktaturen. Människor kan därför göra en koppling mellan företag och hur de agerar i enskilda länder, som nu Burma. För ofta innebär exportinkomster att inte obetydliga delar kommer regimen och i en del fall dess härskare till del. Att Folksam inte uppfattas ta problemet på tillräckligt allvar kan rätt kvickt visa sig bli en belastning om kunder ilsknar till och vänder vad de uppfattar ”Folkskam” ryggen. Så se upp!

Det andra är att aktieinnehavet i Total säkert är marginellt i förhållande till alla övriga som äger mer än 99 procent. Ändå finns det anledning att vara en medveten och reflekterande kapitalförvaltare. Just genom ägandet, även om det är begränsat, kan krav ställas och önskemål framföras. Den lilla posten behöver inte leda till passivitet utan kan sporra till att kontakter tas och aktivitet visas. Just med hjälp av investeringen kan krav ställas på Total att dra sig ur satsningen i Burma eller exempelvis försäkra sig om stöd till oppositionen. Allt detta kan redovisas i efterhand.

Det är först när krav och önskemål avvisats eller inte tillgodosetts som det kan vara aktuellt att sälja. Då kan inte mer göras. Och det är klart att om flera små innehavare tänker medvetet så blir det svårare och svårare för bolag som Total att strunta i omvärlden.

Allt fler företag och institutioner använder sig av ”etisk screening” som innebär att man ständigt analyserar det egna innehavet. Finns det frågetecken och tveksamheter skall det leda till kritiskt efterhörande och reaktioner. Uteblivet eller dåligt svar kan medföra att aktieinnehavet omprövas. Så verkar exempelvis Svenska kyrkan. Där finns en medvetenhet och ett regelverk även om det i mitt tycke finns alldeles för stora begränsningar när det gäller vapentillverkning. Kyrkan erkänner självförsvar och länders rätt att stå emot anfall men är ändå tveksam till själva vapenproduktionen.

För Folksams del kan Total visa sig vara en dålig affär. På många plan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar