onsdag 29 juli 2009

Att använda systemet mot systemet

För någon dag sedan rapporterade P1 om att ett antal advokater som hjälper förföljda uigurer i Kommunistkina utsatts för hot och trakasserier. Trots försök att hindra informationsflödet sipprar en del nyheter ut till omvärlden. Det har bland annat hävdats att 10 000 uigurer kan ha bortförts.

Det intressanta i rapporteringen är inte att människor lider och har det svårt. Det är tyvärr vardagen för många i Fastlandskina. Det hoppingivande är att det faktiskt finns jurister på plats som arbetar för att stärka de mänskliga rättigheterna - även om det är förenat med fara och polisingripanden.

För något år sedan representerade jag Nordiska rådet vid en konferens mot dödsstraff som arrangerades i Paris med stöd av bland annat den svenska regeringen. Medverkade gjorde en kinesisk advokat. Han var starkt engagerad för att göra något åt denna vidriga strafform i det land som utan konkurrens är världsledande på att ha ihjäl sin befolkning (med Iran, Saudiarabien och trist nog USA och Japan i samma dystra serietabell). Våra lagar är i grunden rätt bra, sa han till mångas förvåning. Det gäller bara att se till att få dem tillämpade!

Domstolarna och rättsprocesserna är ju allt annat än fria och oberoende i Fastlandskina. Kommunistpartiet kan alltid påverka, manipulera och avgöra. Vackra deklarationer och hygglig juridik körs över av röda funktionärer. Advokaten i Paris menade att det ändå var värt att kämpa på och använda just systemet mot systemet. Han hade själv lyckats stoppa verkställandet av ett antal dödsstraff.

Att rättens kvarnar stundom kan mala någorlunda korrekt är ett bra tecken. Demokrati, fria och allmänna val, är i sig viktiga men ännu mer grundläggande är fungerande rättsstat, fria medier och en öppen debatt. Att det finns kinesiska jurister som vågar och vill engagera sig och nyttja de medel som dagens lagstiftning medger är positivt. Kommunistkina har under de senaste åren genomgått en imponerande ekonomisk utveckling. Med den kommer också en bredare medelklass. Och bland dem som jobbar, sliter och tar ansvar finns en växande grupp vilka både leder till människorättsadvokater som folk vilka ställer krav på just grundläggande strukturer som rättegångar fria från partipåverkan och en allmän debatt där man får säga sin mening utan repressalier.

Det är trist och tragiskt att advokater utsätts för problem i Kina. Men att de lockar fram motåtgärder från regimen tyder faktiskt på att de åstadkommer något. I längden kan inte medelklassen viftas undan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar