måndag 6 juli 2009

Väck med vårdnadsbidraget?

Huvudnyheten på Ängelholmssidorna i lokala NST/HD måndag 6 juli var att vårdnadsbidraget visat sig vara riktigt populärt i kommunen. Kul! Från de handläggande tjänstemännens sida sägs det ha varit dubbelt så många som sökte under första halvåret än vad man från början trott. 107 ansökningar har hittills inkommit. 95 har beviljats.

Ängelholm var en av de borgerliga kommuner som snabbt efter riksdagens beslut meddelade att föräldrar inte skulle nekas möjligheten utan självfallet kunna få vårdnadsbidrag. Kommunerna avgör ju nämligen själva. En del röda har av rent ideologiska skäl sagt nej. Några andra har dragit benen efter sig. I Ängelholm är mammorna och papporna nöjda. Självfallet finns önskemål om ett något högre bidrag. Att barn- och utbildningsnämndens ordförande Sven-Ingvar Borquist (M) är glad är begripligt. Han har själv varit en förespråkare för möjligheten. Och kommentaren till tidningen är logisk: ”Det är ju en valfrihet.”

Att över 100 sökt om vårdnadsbidraget sedan 1 juli förra året i Ängelholms kommun är faktiskt också fler än jag själv trodde. Det visar väl att just familje- och föräldrafrågor inte skall underskattas. Samtidigt tänker jag också på det motstånd som visats från socialdemokraterna och vänsterpartiet. Precis som i riksdagen sade man nej i kommunfullmäktige. Och visst finns en tydlig skillnad mellan Allianskommuner i Sverige och dem med andra styren.

Det finns emellertid anledning att tro att vårdnadsbidraget är en av de reformer socialdemokraterna önskar riva upp ifall det blir maktskifte 2010. Så gjordes ju förra gången då S tog över 1994. Fram till september nästa år finns det skäl att fråga vad mer som skall skrotas och avskaffas. Väck med vårdnadsbidraget! Bort med en lägre kommunal fastighetsavgift och istället chockhöjd villaskatt! Raserat RUT-avdrag som skapat vita jobb när det gäller hushållsnära tjänster!

Det är detta politik handlar om: Att skapa valfrihet som gör att 100 ansökningar om vårdnadsbidrag lämnats in bara i Ängelholm eller om att ta väcka, ta bort och rasera!

Intresserad av själva nyheten i NST/HD: http://www.hd.se/angelholm/2009/07/06/populaere-aen-vaentat-med/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar