söndag 26 april 2009

GeKås, SEB och europaparlamentet

I Lindab Arena har det varit Ängelholms företagardagar 24-25 april. Bra med besökare och utställare. Alla imponerades av hur väl Rögles hemmaplan kunnat göras om till ett attraktivt mässområde.

2006 var första året som det ordnades något så här pass stort i Ängelholm. Det skall ärligen sägas att det var organisationen Företagarna som låg på gentemot kommunen. Med löfte om att årskonferensen för den skånska avdelningen skulle ske samtidigt, därmed med möjlighet av ytterligare drygt 100 deltagare, sattes det igång att planeras. Mats Nilsson på Sparbanken Gripen ställde generöst upp med tid, lokaler och sponsring för det förarbete som i stor utsträckning hanterades av Företagarna. Dagen på Klitterbyn blev väldigt bra och middagen på kvällen överbokad. De följande åren har så träffarna skett på Valhall Park och NP Nilssons nya lokaler.

Jag är glad över att ha fått leda ena dagen som moderator. Årets företag och årets företagare korades av Ingrid Skoog Bengtsson respektive Annika Gigel. Det var flera intressanta föredragshållare med bland annat Boris Lennerhov, VD för GeKås i Ullared, som berättade om sitt entreprenörskap som han lyft till nya höjder. I Halland är han väl sedd i näringslivskretsar sedan omsättningen ständigt slår nya rekord och det handlar om miljarder. Bor gör han dock i Båstad! Pontus Bodelsson, VD för Nationalencyklopedin, höll ett mycket underhållande och bra framfört föredrag på temat ”management by glädje”. Det ledarskap han talade sig varm för ligger nära min egen syn på saken. Det går att vara trevlig men ändå tydlig, den chef som skrämmer genom hårda ord är också den som i längden kväver sina medarbetare.

Dagens första talare var Mats Torstendahl, chef för SEBs kontorsrörelse. Dagen till ära kunde han se på en förhållandevis stark rapport som banken presenterat samma morgon. Svarta siffror! Budskapet var i grunden ljust trots viss fortsatt oro. Vändningen kan vara nära. Inte minst pekade han på vikten av fortsatta avregleringar som en möjlighet att öppna nya marknader för svenska företag samt betydelsen av nya nättjänster. För SEB har det betytt att man gått från att under de första åren påverka kunderna att använda nätet, ”utbudsdriven”, till att kunderna nu önskar se nya tjänster, ”efterfrågedriven”. Fördelarna med nätet och en minskning av kontanter i omlopp är också att antalet bankrån kanske kan gå ned. 2008 handlade det om 110, en tredubbling på något år och en sjudubbling sedan 1998! Klokt konstaterat! Och för egen del finns här kopplingen till min europavalrörelse. Genom att samarbeta med andra kan sådant som narkotika och illegala vapen bekämpas. Det är förekomsten som leder till att en pistol eller ett maskingevär riktas mot den oskyddade bankpersonalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar