lördag 18 april 2009

Från förbundsstämman

Skånemoderaterna har haft förbundsstämma. I Klippan samlades över 200 ombud och andra intresserade. Glädjande många muffare. Stämningen var lika varm och ljus som försommarvädret utanför. Statsrådet Tobias Billström fanns på plats vilket gjorde att vi tillsammans kunde göra en del avstämningar av våra almanackor för kommande gemensamma valaktiviteter. Hans förråd av snygga slipsar hade utökats med en mycket gedigen sak i grönt. Den gillade jag!

Justitieminister Beatrice Ask, vän i partistyrelsen och AU, berättade om regeringens hantering av finanskrisen samt ambitiösa satsningar inom rättsområdet. Hon underströk behovet av europeiskt samarbete. Genom snabbare utbyte av DNA-uppgifter och likartad standard inom det polisiära området kan processer skyndas på och kriminella gripas även när de rör sig över gränserna.

Gunnar Hökmark, förstnamn på den moderata europavalsedeln, var som väntat uppskattad bland vännerna i Skåne. Han lyckades nämna den gamla hemstaden Ystad ett par tre gånger. Kontrasterna mellan frihet och socialism, mellan moderata uppfattningar och Marita Ulvskog (S), gjordes väldigt tydlig. Som jag sedan konstaterade när det var min tur att äntra talarstolen: Jag blir nästan avundsjuk på mig själv över möjligheten att få Gunnar Hökmark som moderat delegationsledare i Bryssel.

Som Skånemoderaternas främste kandidat i europavalet gavs möjlighet att utveckla några av de teman jag tänkt skall prägla valrörelsen. Det handlar inte minst om behovet av just åtgärder mot de kriminella nätverken som arbetar gränsöverskridande. De som ur sin ”produktkorg” erbjuder narkotika, illegala vapen och människohandel. Här finns också en social dimension. Det handlar om att bekämpa det knark som söker kunder i närheten av våra skolor, vapen som används vid bankrån och den försäljning som leder till att slagna kvinnor får tas om hand av Frälsningsarmén efter att sexuellt utnyttjats.

Jag påminde också om att av moderaternas mest framgångsrika kommuner i samband med europavalet för fem år sedan finns fem av tio i Stockholmsområdet. Resterande fem i Skåne: Vellinge, Båstad, Höganäs, Lomma och Ängelholm. Förhoppningsvis skall även valet 2009 bli en uppvisning. Här finns också en tydlig koppling mellan det som sker i år och tredje söndagen i september 2010. Framgångar nu kommer att användas som argument och exempel. Ett bra valresultat kommer att ha en uppiggande och inspirerande effekt.

Därför var det trevligt att hemma hos kommunstyrelsens ordförande Åsa Herbst med maken Magnus kunna tala vid Ängelholmsmoderaternas valkick-off. Uppslutningen av 20-25 medlemmar visar på insikt ifråga om just förhållandet mellan ett bra europaval och nästa år. Till det kommer så ett naturligt och genuint intresse för Europa i Ängelholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar