torsdag 18 februari 2010

Nolltolerans mot narkotika

I Danmark har öppnats en mottagning där missbrukare två gånger om dagen ges rena sprutor med fritt heroin. Den danska staten via Sundhetsstyrelsen köper in drogerna från Schweiz till en kostnad på cirka 200 000 per år och person.

Som ledamot av Nordiska rådet har jag rätt att ställa skriftliga frågor till de andra ländernas regeringar och dessa har en skyldighet att svara. Därför har det sänts iväg en fråga om hur denna heroinklinik står i överensstämmelse med idén om nolltolerans mot narkotikabruk? Samtidigt är det naturligtvis viktigt att betona att nolltolerans aldrig gäller individer utan alltid beteenden. Det behövs en tydlig och klar attityd. För egen del uppskattar jag därför också att moderaterna i Stockholms läns landsting tagit avstånd från tanken på sprututbytesprogram. Det som sker i Danmark är dock att gå ännu längre genom att den drogberoende förses med heroin.

Jag har tidigare engagerat mig mot idéer om fritt hasch i Köpenhamn och även då med frågor hört av mig till Danmarks regering. Vi påverkar nämligen varandra i närområdet. Därför är det viktigt med gemensamt arbete.

Hur kan fritt heroin till missbrukare stå i överensstämmelse med den grundläggande visionen och ett narkotikafritt samhälle? I samband med Nordiska rådets session i Stockholm 27-29 oktober 2009 antogs en rekommendation med krav på de nordiska ländernas regeringar. Bland annat sades att man ska ”verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta.”

Det skall bli spännande att se hur Köpenhamn svarar på följande:

Anser den danska regeringen att heroinkliniker med fria sprutor och narkotika står i överensstämmelse med tanken på nolltolerans?
Hur fortgår arbetet inom Nordiska ministerrådet att samordna och koordinera arbetet med att bekämpa och förebygga narkotikamissbruk i Norden?Fråga

Nolltolerans mot narkotika

Från Hans Wallmark (M), medlem av Nordiska rådet
Till Danmarks regering

För ungefär ett år sedan ställde jag en fråga till Danmarks regering ifall den kunde tänka sig att medverka till att legalisera handeln med hasch. Sådana önskemål hade framförts av vänsterpolitiker i Köpenhamn. Svaret var tydligt om att något krav i den riktningen inte skulle tillgodoses. Utifrån svenskt och skånskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att vi påverkar varandra i Öresundsregionen. Beslut inom narkotikaområdet får konsekvenser.

Vid Nordiska rådets session i Stockholm 27-29 oktober 2009 debatterades och fattades beslut kring ett medlemsförslag ”om gemensam nordisk krafthandling mot narkotika” (A1467/medborgar). Den bifölls enhälligt. De nordiska ländernas regeringar rekommenderas att ”verka för nolltolerans för narkotikahandel i Norden, där polis, tull och myndigheter har olika strategier för att genomföra detta.” Nordiska ministerrådet, vilket Danmark har ordförandeskapet i under 2010, rekommenderades att ”vedtage en faellesnordisk strategi mot narkotika” samt att ”samordne og koordinere de nationale tiltag idenfor forebyggelse og helbredelse af narkotikamisbrug.”

I debatten framfördes bland annat: ”Vårt budskap om vi bifaller detta medlemsförslag är att en strikt narkotikapolitik behövs i Norden, där vi säger nej till all utommedicinsk befattning med narkotika.”

I Danmark har i dagarna en klinik öppnats där vissa narkomaner två gånger om dagen fritt erbjuds rena sprutor med heroin för injicering. Det är ett sätt att aktivera och ha kontakt med missbrukare men på inget sätt att bryta deras narkotikaberoende. Sundhetsstyrelsen uppges köpa heroinet från Schweiz till en kostnad om 200 000 kronor per år och missbrukare.

Anser den danska regeringen att heroinkliniker med fria sprutor och narkotika står i överensstämmelse med tanken på nolltolerans?

Hur fortgår arbetet inom Nordiska ministerrådet att samordna och koordinera arbetet med att bekämpa och förebygga narkotikamissbruk i Norden?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar