tisdag 1 september 2009

Om hot mot Östersjösäkerhet

New Security Challenges löd rubriken på det 18:e mötet arrangerat av Östersjökonferensen (Baltic Sea Parliamentary Conference, BSPC). Under ett par dagar träffades nationella och regionala företrädare från dussinet stater för att diskutera ett antal gemensamma utmaningar. Organisationen har sin grund i försöken att strax efter Berlinmurens fall för tjugo år sedan snabbt få in nya företrädare för Öst- och Centraleuropa i fungerande nätverk. I dag är de tre baltiska republikerna och Polen fullvärdiga medlemmar av EU och Nato. Så en del av strukturerna kan sägas ha överlevt sig själva. Å andra sidan är detta en kontaktyta Ryssland fortfarande prioriterar och till detta möte var företrädare för Vitryssland inbjudna även om de inte precis möttes med öppna famnen med tanke på det som sker i landet. Internationell isolering är besvärande, vilket märktes på försöken att få bli tagen som en likvärdig. Detta bör naturligtvis nyttjas av oss andra för att sätta tryck på Vitryssland. Vägen är vidöppen under förutsättning att oppositionen tillåts verka samt att fria media och oberoende domstolar garanteras.

Det finns skäl att glädja sig åt utvecklingen i närområdet. Det handlar om grannländer, likt de baltiska republikerna, som inte längre ockuperas av Röda Armén. Och tisdag 1 september hågkoms på fler håll i Europa krigsstarten för 70 år sedan. Framme vid strandkanten invid konferenshotellet i Nyborg där Östersjöparlamentarikerna träffades fanns en minnessten över fyra danska soldater som kämpat för stadens frihet 29 augusti 1943. Någon hade uppenbarligen för ett par dagar sedan lagt ned en bukett röda och vita blommor för att hedra dessa hjältar. Kriget och förtrycket är hela tiden närvarande i vår kontinents historia. Därför är det också viktigt att finna organ som arbetar med att skapa förtroende. BSPC kan vara ett sådant.

När det gäller gemensamma hot mot Östersjöområdet listades några av dessa. Det handlar exempelvis om miljö och klimat. Om migrationsströmmar och den desperation som på sina håll kan följa med finanskrisen. För egen del efterlyste jag en tydligare koppling mellan kampen om råvarutillgångar och energi med de säkerhets- och försvarspolitiska överväganden länder kan göra. Det går exempelvis inte att betrakta den tänkta gasledningen på Östersjöns botten på annat sätt.

Tisdagens arbete kretsade mycket kring de hot som organiserad brottslighet utgör. Det går inte annat än att hålla med. Eva Biaudet sade som det är: Trafficking är vår tids slaveri. En företrädare för tysk polis pekade på hur den vanliga ekonomin riskerar att bli allt mer beroende av den illegala. Maffian och den tunga kriminaliteten omsätter motsvarande 2-3 procent av västvärldens BNP. Självfallet påverkas andra aktörer. Just därför är det viktigt att reagera mot drog- och människohandel, mot penningtvätt och smuggling. Biter sig brottsligheten fast utgör den ett reellt hot mot många stater.

I ett anförande höll jag med om mycket men påpekade att det också i sådana här sammanhang är viktigt att inte bara tala om Internets baksidor utan också se de positiva friheter och möjligheter som skapas. Därför var det anmärkningsvärt att så många så länge under konferensen kunde undvika att nämna viktiga ting som integritet. Rättsstatens mekanismer behövs även här. Med adress mot Ryssland fanns det dock anledning att varna för att bli ett vilda västern inom upphovsrättens område där film, musik och böcker illegalt läggs ut. Och med fokus på Vitryssland förklarades hur hemskt det är när regimer släcker ned eller stör oppositionellas hemsidor och datatrafik. Det sker inte bara i Burma, Iran och Fastlandskina utan även i vårt närområde.

Ifråga om knark och droger behövs en bättre samordning när det gäller att kriminalisera preparat. Idag kan en hel del beställas via nätet och sedan skickas per post från länder som ser mellan fingrarna när det gäller exempelvis steroider eller illegala mediciner. Den organiserade brottslighet som ägnar sig åt människohandel, narkotika och illegala vapen är på många sätt hot mot vår säkerhet. Det var knappast för att unga flickor skulle säljas som slavar eller människor skulle dö av en överdos på en skitig toalett fyra unga män den 29 augusti 1943 gjorde vad de ansåg vara sin plikt och vad som förväntades av dem. Minnet av dem förtjänar att vi arbetar för ett bättre Europa och Östersjöområde!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar