måndag 21 september 2009

Ingen enkel slutsats av valet

Sakta håller nu söndagens kyrkoval på att räknas och ställas samman. Möjligheten att kryssa upp till tre personer per valsedel gör att det kommer att dröja någon vecka innan det slutgiltiga resultatet finns att presentera och det därmed går att veta exakt vilka ledamöter som tar plats på de olika nivåerna inom Svenska kyrkan. För att finna spänning och motsättningar har media under dagen talat om kraftig tillbakagång för de borgerliga partierna och framgångar för småpartierna. Verkligheten är väl snarast den att rätt litet hänt sedan kyrkovalet för fyra år sedan. Trots att ett antal hundratusen medlemmar under tiden hunnit lämna kyrkan, och dessa kanske kan antas ha varit de minst intresserade, är valdeltagandet fortsatt rekordlågt. Minus 0,2 till 11,8 procent. Även mycket små förskjutningar som folkpartiets 5,95 som i år blev 5,24 innebär förlusten av två personer på kyrkomötet (från 15 till 13). Socialdemokraterna är oförändrat starka på kyrkomötet med 71 av 251 ledamöter. Centern och moderaterna backar mellan drygt respektive knappt två procentenheter medan KD går fram en smula och erövrar ett nytt kyrkomötesmandat till 17.

Det vore förvånande om inte diskussion på nytt kommer att uppstå om både det vettiga i att för rätt stora pengar genomföra ett val som få deltar i och som leder till ganska små förändringar. Om två år har moderaterna på nytt stämma och då lär frågan om partiets eventuella medverkan säkert åter komma att bearbetas genom motioner från enskilda medlemmar. Även om moderaterna tappar något över hela landet har ett antal röster mobiliserats genom olika former av interna kampanjer. Men alla som till slut tvingat sig iväg för att rösta har inte alltid gjort det med största övertygelse. Läser man inlägg på Facebook och i andra sammanhang verkar det finnas somliga som funderar kring detta med partier och kyrkoval.

För sverigedemokraterna var nog valet en stor besvikelse. Visserligen noteras på kyrkomötet en ökning från fyra till sju platser. Med 2,84 procent är det dock långt kvar till den hett eftertraktade småpartispärren på fyra procent för riksdagen. Med så pass få röstande och ändå mycket medieuppmärksamhet måste man ha hoppats på mer. Frimodig kyrka som samlar företrädare med en mer kyrkokonservativ hållning ökar från sju till 13 mandat. Och den framgången sker intressant nog inte på KDs bekostnad utan möjligtvis på moderaternas och centerpartiets. En liten ökning noterar även Öppen kyrka som är ett slags motsats i liberal riktning. Självfallet har frågor kring samkönade äktenskap spelat roll, i båda riktningarna. Det visar kanske att det bland en del av Svenska kyrkans medlemmar finns en stor laddning kring detta. För den överväldigande majoriteten har inte ens den frågan lockat då ungefär fem miljoner stannade hemma av det totala antalet röstberättigade på 5 658 141. Även det är ju något att fundera kring!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar