måndag 9 augusti 2010

Hur funkar den kommunala demokratin?

Ledamöter har utsetts till en parlamentarisk kommitté som skall utreda olika aspekter av den kommunala demokratin. Uppdraget är bland annat att ta ställning till frågan om direktvalda områdesstyrelser, se över regleringen av kommunalrådens ställning, beslutsfattande på distans, och bildandet av styrande majoriteter i kommuner och landsting. Kommuners partistöd skall ses över liksom former för kommunal samverkan och statens möjligheter att hantera kommuner och landsting i kris finns med bland uppdragen.

Till ordförande i kommittén har Stig Nyman (kd), landstingsråd i Stockholms läns landsting utsetts. Övriga ledamöter:

• Hans Wallmark (m), riksdagsledamot, Ängelholm
• Agneta Granberg (m), kommunalråd, Göteborg
• Lars Persson (fp), gruppledare, Sundsvall
• Marie-Louise Wernersson (c), kommunalråd, Falkenberg
• Anna Hövenmark (v), kommunalråd, Jokkmokk
• Karin Thomasson (mp), kommunalråd, Östersund
• Irene Oskarsson (kd), riksdagsledamot, Aneby
• Berit Andnor (s), riksdagsledamot, Östersund
• Sven-Åke Thoresen (s), kommunalråd, Hudiksvall
• Karl Gustav Abrahamsson (s), riksdagsledamot, Vilhelmina

För egen del hoppas jag att som tidigare kommunalråd i Ängelholm och nu riksdagsledamot kunna bidra med erfarenheter från flera plan och nivåer. Det lokala självstyret är viktigt. Lokala politiska företrädare har många gånger en mycket direkt och tydlig medborgarkontakt. Därför är det angeläget med en översyn av vissa funktionssätt som samverkan kommuner emellan eller om det är möjligt med nämndssammanträden där ledamöter på grund av avstånd kan delta på distans genom exempelvis videokonferens.

Utredningsdirektiven tar upp många olika frågor och aspekter. På Facebook var det någon av mina bekanta som beskrev det hela som ”hopkok”. Samtidigt är det onekligen åtskilliga angelägna saker att fundera kring.

Partistödet är väl kanske en av de medialt intressantare frågorna. De senaste åren har det ju väckt uppmärksamhet då exempelvis sverigedemokraterna kanaliserar en hel del av det lokala stödet till nationell nivå. Dessutom har det begärts mandatstöd även för stolar som aldrig kunnat besättas på grund av för få på valsedeln eller avhopp. Var skall gränserna dras?

Frågan om kommunal samverkan berörs. Jag tror att det kan vara en framkomlig väg för ett antal kommuner som ett alternativ till sammanslagningar. Genom att samarbeta, även på områden med direkt myndighetsutövning, kan kostnaderna för unik kompetens delas på fler. Långsiktigt tror jag dock inte att det helt går att komma förbi frågor om både kommunsammanslagningar som delningar! Det gäller att finna den mest effektiva nivån och den behöver inte vara likadan som för 30 eller 50 år sedan!

Ett annat område som pekas ut är direktvalda geografiska nämnder. Själv tycker jag att det hade varit spännande att pröva den modell som finns i Danmark med direktvalda litet större kommunstyrelser och så inget fullmäktige. Det hade också kunnat vara ett sätt att öka vitaliteten. Många kommunfullmäktigeförsamlingar dras med samma problem som landets riksdag att alltför många ledamöter kan skapa anonymitet. Färre tror jag blir bättre då det tvingar fram ökad aktivitet och delaktighet!

Mer om kommittédirektiv till utredningen om förstärkning av den kommunala demokratins funktionssätt finns på följande adress: http://www.regeringen.se/sb/d/12785/a/146391

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar