tisdag 10 augusti 2010

Debatt i Kvällsposten

I måndags hade jag en debattartikel införd i Kvällsposten om de två alternativen som står mot varandra i svensk politik inför valet 19 september. Det är alldeles uppenbart att borgerliga sympatisörer känner sig mer trygga med Fredrik Reinfeldt som statsministerkandidat än den rödgröna sidan med Mona Sahlin som sitt utmanaralternativ. Utöver personer handlar det också om innehåll. Alliansen erbjuder stor enighet fyra partier emellan, ekonomiskt ansvarstagande och en politik som betonar jobb och skapande. S, V och MP försöker hjälpligt markera att man tycker lika. Det man enas om är dock många gånger dåliga förslag som kilometerskatt, avskaffat RUT-avdrag och dubblerad arbetsgivaravgift för unga. Hur kan skattehöjningar vara vägen till fler jobb?

I Kvällsposten noterar jag: ”Några viktiga förklaringar till regeringsskiftet 2006 och valframgångar för Moderaterna var det pågående förändringsarbetet. När det talades om ’det nya arbetarpartiet’ blev möjligtvis en och annan S-företrädare illröd i ansiktet av ilska men begreppet var ändå i rätt stor utsträckning ledigt.

Det var möjligt att med trovärdighet slå fast värdet av en tydlig arbetslinje, att jobb skall löna sig. Men också insikten om att de allra flesta i dag är barn, barnbarn eller barnbarnsbarn till de som vuxit upp i ett fattigare Sverige. Deras vilja och ambitioner att streta på och jobba samt lägga en grund för vidare avancemang genom välfärdsreformer inom exempelvis utbildning och sjukvård är det som format vårt land. Hårt arbete och flit ska ge resultat och det är genom studier och att ta hand om varandra som ett bra Sverige skapas.

Utöver en idémässig inriktning som handlade om både framtid och förankring var Allianssamarbetet avgörande för utfallet 2006. Det utgjorde en stark kontrast till de då styrande Socialdemokraterna. Inför valet om några veckor finns det anledning att bära med sig tidigare slutsatser. För Alliansen handlar det om att söka mandat för de kommande fyra åren för att fortsätta en politik där det ska satsas på välfärdens kärna som utbildning, sjuk- och hälsovård samt omsorg om dem som behöver hjälp sida vid sida med en tydlig arbetslinje.

Valet handlar om att jämföra. Veckorna före sommaren lanserade den rödgröna sidan sitt budgetförslag med skattehöjningar inom en mängd områden. Tankar som att döma av gjorda opinionsmätningar fick tummen ned av svenska folket. Frågan som måste besvaras är ju om man tror att det skapas bättre förutsättningar för jobb och företagande genom dubblerad arbetsgivaravgift för unga, avskaffat Rut-avdrag för hushållsnära tjänster, oklar energipolitik och kilometerskatt eller om ordning på svensk ekonomi är att föredra?”

Hela artikeln i Kvällsposten finns här: http://kvp.expressen.se/ledare/1.2090308/debatt-skattehojningar-far-tummen-ner-av-svenskar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar