söndag 27 juni 2010

Rödgrön skattesmäll!

För någon dag sedan hade jag i Kristianstadsbladet en text om att Mona Sahlin (S) menade att en förklaring till socialdemokraternas tapp i opinionen kan vara de rödgrönas förslag om en bensinskattehöjning. Den slutsats jag drog är att de kan bli värre. Tänk ifall folk även får upp ögonen för den föreslagna kilometerskatten!

Den 20 juni kom ett svar. Och 24 juni publicerades min replik. Under rubriken ”Rödgrön skattesmäll” gör jag ett antal konstateranden:

”Visst har en del saker förändrats under de senaste fyra åren, trafikförsäkringen har blivit dyrare och en del miljöväxlingar har skett. Men detta har kommit samtidigt som skattesänkningar genomförts! Fyra gånger har det inneburit sänkt skatt för dem som jobbar genom jobbskatteavdraget och två gånger för pensionärer med ambitionen om ett nytt tredje steg i nästa års budget.

De rödgröna kommer med en mängd olika skattehöjningsförslag och till det kommer så en ökning av bensinskatten! Och kilometerskatt för transporterna! Och energibeskattning! Och i vissa fall dessutom höjningar av skatt till kommun och region! Sammantaget kan det bli en ordentlig smäll för enskilda.”

Den text jag kritiserar kom också med påståenden om kraftiga höjningar av trafikförsäkringen. Det påstådda beviset för detta är att en utredning tillsatts och slutredovisat sina förslag. Jag gör ett påpekande:

”Då finns det kanske anledning att påminna om vad som sades från ansvarigt politiskt håll då slutsatserna presenterades: ’Kostnadshöjningar i denna omfattning är inte rimliga att genomföra, säger statssekreterare Bettina Kashefi som tog emot trafikförsäkringsutredningens slutbetänkande. Regeringens avsikt med att tillsätta utredningen var att undersöka möjligheterna att låta trafiken bära en större del av sina egna kostnader, på samma sätt som den gör när det gäller exempelvis miljöskador. Utredaren har gjort ett gediget arbete i denna komplicerade fråga. Vi kommer självfallet att ta del av innehållet i betänkandet och därefter ta ställning till den fortsatta hanteringen, men det är inte aktuellt att genomföra de kostnadshöjningar som utredningen föreslår.’

Rödgröna skattehöjningar är inte något som presenteras i en utredning. Det är skarpa förslag. Som kan vara genomförd politik till hösten. Inklusive bensinskattehöjningen.”

Inlägget i Kristianstadsbladet finns här i sin helhet:
http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article952081/Roumldgroumln-skattesmaumlll.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar