fredag 18 juni 2010

174-172

Det gick ett sus genom kammaren då talmannen slog klubban i bordet och konstaterade att regeringens förslag till energi- och miljöpolitik bifallits. Många medieföreträdare kände sig nog snuvade på konfekten då det inte blev något platt fall för Alliansen. Tvärtom säkras nu på ett klokt sätt långsiktiga villkor för näringsliv och allmänhet i Sverige. Med det inriktningsbeslut som nu fattats markeras mixen av förnyelsebart, energieffektiviseringar och att gamla reaktorer kan ersättas av nya. Det sistnämnda kan bli aktuellare än många tänkt sig då de äldsta aggregaten redan om drygt tio år av åldersskäl bör tas ur drift. Nu finns möjligheten att ersätta dessa med bättre teknik.

Från S-håll kan en hel del intressanta agerande noteras. Så fort beslutet var fattat började det muttras om att röstsiffrorna blev 174-172. Den rätt smala marginalen skulle tas som intäkt för osäkerhet. Under mina år som politiskt aktiv har jag aldrig varit med om att socialdemokraterna ifrågasatt någonting så länge de vunnit med en endaste röst! Tvärtom styrde socialdemokraterna som regeringsparti Sverige 1973-76 med lottens hjälp då vi hade så kallad jämviktsriksdag därför att grundlagsfixarna som urholkade den svenska monarkin inte hade fantasi nog att räkna ut en så enkel sak som att 350 ledamöter var jämnt delbart med två och precis så blev utfallet efter valet med den nya grundlagen på plats.

Vad som inte riktigt uppmärksammats ännu är att Alliansens partier begärde kvittningsförbud vid den avgörande omröstningen. Det var klokt. Mycket klokt. I riksdagen finns ett frivilligt system partierna emellan som innebär att ledamöter av olika mer eller mindre godtagbara skäl kan vara borta mot att en person från andra sidan i motsvarande grad tas åt sidan. Därmed kan rådande majoritetsläge bestå även om folk är sjuka, på resa eller har annat möte. Under normala omständigheter en rätt praktisk ordning. Ibland händer det dock att utkvittade ledamöter släntrar in i kammaren och deltar i omröstningarna. Och då kan det bli fel. För att förhindra allt sådant begärdes kvittningsförbud. Ingen fick vara borta. En M-ledamot hade dock brutit foten och en C-ledamot var på närståendes begravning. Medan folk avbrutit resor i USA och på andra håll valde dock en S-person att vara kvar i Kina. Tanken var således att en från vänstersidan trots allt också skulle vara utkvittad. Den dök dock upp och röstade. Ifall fler Alliansföreträdare mot löfte att vänsterfolk skulle vara borta hade begärt att få göra annat än att rösta hade det funnits en risk att fler röda ”glömt” att de var utkvittade och kanske dykt upp för att rösta. Och när klubban väl fallit gäller resultatet oavsett vilka ursäkter som man kan komma med.

Nu blev det istället ett bra resultat för landet, näringslivet och medborgarna. Med 174-172 godkändes en förnuftig energi- och miljöpolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar