onsdag 30 juni 2010

Ett land utan licens

Utanför fönstret kan isberg majestätiskt glida förbi. I närheten av vattnet känns kylan av de väldiga massor som inlandsisens glaciär kalvar ned i Jakobshavns isfjord på Grönland. Tio procent av de isberg som finns i Nordatlanten uppges komma från det här området. Det är mäktigt att stå på ett bergskrön och se isen packas samman i väntan på att vind och strömmar skall skjutsa ut den mot mer öppet vatten. Samtidigt gör sig klimatförändringarna påminda. Det finns teorier om att under glaciärerna finns nu mer smältvatten än tidigare. Över årtiondena går det att studera hur det torra landet sakta breder ut sig och hur fiskebestånden flyttar sig från södra Grönland allt mer norrut. Den fråga som också ställs är hur mycket av det som nu kan iakttas som är cykliskt och återkommande variationer och hur mycket som är direkt beroende av miljöpåverkan. Självfallet finns det anledning att vara försiktig. En eftertänksam och långsiktig hållning är bäst för alla.

Anledningen till besöket på Grönland och den tredje största staden Ilulissat med runt 5 000 invånare är att Nordiska rådets alla utskott återkommande kombinerar sommarmötena med ett par dagars studiebesök. Så tillsammans med kolleger från de andra ländernas parlament har olika politiskt intressanta områden granskats. En ytterligare dimension till klimat och miljö skänker finländarna som en dag i förväg måste avbryta för att åka hem till Helsingfors då riksdagen där har en avgörande omröstning om kärnkraften. Två dagars maratondebatt avslutas med att ledamöterna skall säga ja till byggandet av en eller två nya reaktorer. Självfallet finns det även dem som inte vill se någon utveckling alls. Kärnkraft är ett av många sätt att visa att man tar klimat- och miljöutmaningarna på allvar. Här finns ett bra alternativ till fossila energislag. Troligtvis kommer den finska riksdagen att säga ja till två nya reaktorer. Det lär inte vara sista gången energiförsörjning diskuteras i Östersjöområdet. Med en ny generation reaktorer i Oskarshamn skulle Sverige också kunna medverka till elexport vilket exempelvis vore bra för de tre baltiska republikerna.

Även energi är en viktig utmaning för Grönland. Med ungefär 57 000 invånare på en yta motsvarande fem gånger Sveriges storlek är det svårt med lokal försörjning. På många ställen produceras el med hjälp av olja. Vindkraften är i praktiken inte utbyggd och vattenkraften är ett problem då floderna endast rinner fram under några sommarmånader för att sedan sina då allt åter fryser till is när temperaturen sjunker mot minus 30-40 grader. Ett stort företag har erbjudit sig att bygga väldiga dammar med vilka turbinerna skulle kunna försörjas året runt. Billig energi som skulle kunna motivera ett aluminiumsmältverk med kanske bortåt 2 000 nya arbetsplatser. Det är många jobb för oss, säger parlamentets talman Josef Motzfeldt, och därför något att fundera över. I ena vågskålen finns utveckling och arbetstillfällen och i den andra risken för miljöpåverkan.

Den frihet som vidderna skänker gör Grönland speciellt. Josef Motzfeldt och andra är noga med att betona mycket av det som är bra. Samtidigt finns problem. Stora mörkertal när det gäller våld och övergrepp. En polisman förklarar att det finns en machokultur som gör att män har svårt att hantera sina känslor. Få låser sina bilar eller dörrarna till husen. Inbrott och stöld är nästan okända begrepp. I påverkat tillstånd kan dock folk ge sig på varandra. Alkoholkonsumtionen har sjunkit från höga nivåer men hasch är ett tilltagande problem. Och tyvärr minskar inte våldsbrotten, som redan är många, utan de blir fler. 330 personer väntar på att avtjäna fängelsestraff. Självstyret gör det också möjligt att ha en annan strafflag än i Danmark vilket gör att svåra brott som dråp och våldtäkt leder till kortare tid på anstalt på Grönland. Alla finns också på öppna anläggningar där de blir inlåsta på nätterna men kan arbeta i samhället på dagarna. Den slagna kvinnan kan alltså redan efter ett par dagar träffa sin angripare fritt vandrande på gatan. Den första helt stängda institutionen planeras nu att byggas. Utöver droger är självmord en stor utmaning. Våldet sker huvudsakligen i nära relationer. Ingen är direkt rädd för vapen trots att man redan från 12 år fyllda utan licens kan köpa hur många och vilken sorts skjutvapen som helst. Och jakten på myskoxar och renar är helt fri.

Grönland har sina sidor. Och isberg. Den här tiden på året dessutom en sol som aldrig går ned.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar