torsdag 11 juni 2009

Drygt 13 000

Nu är europavalet färdigräknat! Det finns både bra som dåliga saker att notera. En liten uppgång för moderaterna jämfört med för fem år sedan, drygt 13 000 som kryssade mig samt socialdemokraterna som fortsatte att backa och med 24,41 procent befinner sig på partiets lägsta nivå sedan tidigt 1900-tal och den allmänna rösträttens införande.

För egen del innebar europavalrörelsen mycket resande, många möten och på åtskilliga ställen en god gemenskap. Allt kan inte nämnas men några särskilda bilder finns ändå kvar på näthinnan: Sista dagens utdelning av material i Simrishamn då Ian, Robin, HW och Johan gjorde en stor insats. Det var kul. Systembolaget i Ängelholm fredag 5 juni då folk verkligen var glada. Skurupsmoderaterna som arbetat hårt under Åsas ledning och tyvärr inte fick bättre utdelning, oförändrat resultat kan kännas orättvist när man borde förtjäna en stor framgång!

En slutsats som kan dras är att vi skånemoderater var splittrade ifråga om kandidat. När personkryssen räknas är bilden en helt annan än i Västra Götaland: Det är en hagelsvärm av kryss i alla riktningar. Ju längre bort från min egen riksdagsvalkrets i Norra och östra Skåne desto svårare att bli kryssad (med vissa variationer). Visst känns det tillfredsställande att ha ett starkt stöd i riksdagskommunerna men tråkigt att det ändå inte gick bättre. En förklaring kan naturligtvis vara att det är mycket svårt att nå fram i mediebruset. Skåne är inte ett gemensamt område mer än på pappret. Kvällsposten och Sydnytt är det enda som är gemensamt för hela regionen, i övrigt lever och verkar alla i olika mediala sammanhang. Genom insändare, debattartiklar och nyheter i riksdagsvalskretsen (huvudsakligen NST/HD, Norra Skåne och Kristianstadsbladet) vet folk vem jag är, utanför är det långt färre. Och då har inte bussreklam hjälpt till i tillräcklig omfattning. Pikant är också att lokala NST/HD under de senaste dagarna efter valet redan haft tre artiklar och en ledarkommentar som handlat om eller berört mig mot två artiklar under hela valrörelsen! Onekligen har det varit svårt att komma igenom!

Jag träffade Hillevi Larsson (S) som inte heller lyckades bli Skånes kandidat i europaparlamentet. Hon konstaterade att nu får vi återgå till det viktiga riksdagsarbetet. Och så är det! 13 000 kryss är ju dessutom runt 1500 fler än Olle Schmidt som från en andraplats på folkpartiets lista återvalts till europaparlamentet. Så är det att hamna i skuggan av andra kandidater. En av 18 i europaparlamentet är från Skåne och Blekinge med 1,5 miljoner invånare – det är dåligt!

Mycket av eftervalsdebatten har redan kommit att handla om piratpartiet. Vilka lärdomar kan dras? Utifrån ett moderat perspektiv finns det anledning att fundera kring integritetsaspekten. M har alltid varit ett parti som just slagit vakt om den lilla människan och dennes privata sfär och varnat för ett kontrollsamhälle. Idéerna och de bärande principerna finns kvar, däremot är det ju uppenbart att alla inte uppfattat det som så. Samtidigt gäller det att inte stirra åt endast ett håll. Mot slutet av valrörelsen var det uppenbart att pensionärerna som grupp också kom att reagera. De uttryckte besvikelse över den ekonomiska utvecklingen och var enkelt uttryckt förbannade över europaparlamentarikernas arvoden. Bland första- och andragångsväljare finns också en tilltagande oro över en förhållandevis hög ungdomsarbetslöshet. Det är inte förvånande att eftervalsundersökningen visar att inrikespolitiska överväganden haft stor betydelse för moderater samt att just M hade svårast att mobilisera sina väljare.

I Skåne är moderaterna numera största parti. Gott och väl. Samtidigt kan sverigedmeokraterna notera framgångar överallt. I många kommuner i Sydsverige är partiet faktiskt större än piraterna. Det finns således en stor fara att alla blickar mot studentkorridorerna i Lund och missar alla väljare i villaförorterna och höghusområdena som i besvikelse och frustration valt sverigedemokraterna. Skåne, Kronoberg, Blekinge, Gävleborg och Örebro är några av de län där SD är över fyra procent!

För M gäller det nu att verkligen göra som man tidigare sagt: Man skall förhålla sig till samhällsproblem och medborgarnas frågor inte till andra partier. Valresultatet är ett tydligt tecken på att det finns problem och utmaningar att hantera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar