torsdag 25 juni 2009

Bland kalvarna på kalfjället

De små renkalvarna är inte mer än sex till åtta veckor gamla. Lätt skällande letar de efter sina familjer då bortåt 1000 djur springande samlats i hägnet uppe på kalfjället. Det är strax midnatt, det var midsommarhelg för några dagar sedan och solen lyser för fullt och blänker i fläckarna av vit snö. Sedan ett par timmar tillbaka fångas de små in för att märkas i öronen vilken familj i Samebyn de tillhör. Så har skett under många hundratals år även om en del av hjälpmedlen förändrats. Dåtidens långa fotvandringar har ersatts av femton minuters helikopterfärd från Abisko. På fjället finns både motorcyklar på fyra hjul som satellittelefon. Elden sprakar dock som den alltid gjort och kokkaffet smakar starkt. Vid byxornas jeanstyg dinglar utsmyckade knivskidor.

Den samiska renskötseln präglas på många sätt av en skickligt utförd balans mellan det traditionella, hävdvunna och invanda å ena sidan och det nya, moderna och föränderliga å den andra sidan. I min hand har jag Magasin Sápmi med temat näringsliv. Här speglas ambitionen att kombinera gamla uttrycksformer med andra material och en ny tids bredare smak. I ett Sverige med kanske 20 000 samer och totalt 80 000 i det nordiska närområdet gäller det att finna fler kunder och konsumenter. I tidningen beskrivs bland andra kläddesignern Lis Tapio Pittja och om slow food i Mittådalen Sameby.

För samer som alla andra folk gäller det att fundera kring det som skapar identitet, samhörighet och koppling. Även om släktskap är ett viktigt sätt att finna sina rötter är det i allra högsta grad vanskligt med blodsmystik. Ett mer sympatiskt sätt i en internationell tid är personens egna upplevda koppling. Den är exempelvis svensk som känner sig som svensk och som delar det som kan beskrivas som svenska värderingar.

Språk är också något som i allra högsta grad binder samman. Det är därför begripligt att Sametinget både uttrycker glädje över regeringsuppdraget att informera om Sveriges minoritetsspråk som att särskilt locka till nyfikenhet inför samiskan. Myndigheten har precis presenterat en språkhandbok för att bevara språket. Därmed har också en strategi lagts fram för att långsiktigt försöka säkra samisk kultur och närvaro.

På kalfjället under midnattssolen varvas samiska med svenska och finska. Och i bakgrunden hörs även renkalven som med sitt lätta skällande i natten söker efter sin mamma och sin flock.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar