tisdag 8 februari 2011

Hässleholms tingsrätt

Hässleholms tingsrätt har besökts tillsammans med riksdagskollegan Ewa Thalén Finné, justitieutskottet, och kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark samt kretsordförande Ernst Herslow. Det blev ett bra möte med lagmannen som basar över tre rådmän och ytterligare knappt tjugo medarbetare.

Domstolen är ungefär lika gammal som själva byggnaden som finns på en liten höjd i centrala Hässleholm - alltså från 1860. Anledningen till besöket och informationsträffen var att Domstolsverket i en nyligen framtagen PM pekat ut fyra tingsrätter som nedläggningshotade. De skall slås samman med andra för att på så sätt bilda större enheter. Det handlar inte om ekonomi och besparingar utan syftet sägs vara att öka kvaliteten genom att fler dömande kan möjliggöra specialiseringar vilket blir allt viktigare med internationaliseringar och växande EU-rätt. Mot detta kan självklart vändas att Hässleholms tingsrätt i dag är en av landets effektivaste med snabb ärendehantering.

Domstolsverket har nu sänt ut sitt förslag på remiss och än så länge är det inte ett ärende för varken justitiedepartementet eller justitieutskottet. Det är ju inte heller precis första gången just Hässleholms tingsrätt pekats ut som nedläggningsbar.

Urban Widmark som den lyhörde och rappe företrädare han är för Hässleholm gör naturligtvis vad han kan för att ta strid för tingsrätten. Redan har skrivelser producerats och kommunen har rent av öppnat för att medverka till byggandet av en säkerhetssal.

Hotet om stängning vidrör självkänslan och självbilden. Skall så även detta tas ifrån oss, kan det resoneras. Därför är det fullt logiskt att kommunstyrelsens ordförande gör allt för att markera vikt och värde. Styrkan är naturligtvis om detta kan ske i samverkan med andra, som lokala föreningar, näringslivet och ännu helst tillsammans med grannkommuner. Urban Widmark samlar nu detta stöd.

Domstolsverkets remissomgång är ett sätt att ta fram alla goda argument som kan tala för både det ena som det andra. Sedan gäller det att göra en samlad bedömning. I sammanhanget kan det ju inte bortses från att riksdagen tidigare uttryckt att domstolsväsendet genomgått stora förändringar under senare år med många sammanslagningar som följd. Det kan nu vara dags för arbetsro!

Sänder Domstolsverket sitt förslag till papperskorgen är det viktigt att spelreglerna för en längre tid klarläggs. Ingen är betjänt av att det kommer en ny propå om nedläggning av Hässleholms tingsrätt om något år. Behålls domstolen skall det vara för en längre tid med besked om nödvändiga upprustningar av lokalerna och andra åtgärder för att skapa en bra arbetsmiljö. I dag delas exempelvis väntrummet av både intresserad allmänhet, som målsägare och advokater - det är inte bra i en tid med hot och andra trista inslag även i tingsrättsmiljöer. Även det är en del av att öka kvaliteten.

Besöket i Hässleholm resulterade i en hel del nyhetsinslag. De finns här:

Radio Kristianstad:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=4336242
Lokaltidningen:
http://lokaltidningen.se/(ingen-rubrik)-/20110207/artikler/110209750/1474
Kristianstadsbladet:
http://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/article1377808/Riksdagsbesoumlk-i-tingsraumltten.html
Norra Skåne:
http://www.nsk.se/article/20110207/HASSLEHOLM/702079947/1170/*/viktigt-att-alla-agerar-for-tinget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar