måndag 7 februari 2011

Debatt i DI

I fredags hade jag ett inlägg i Dagens Industri om de planerade ambassadnedläggningarna. Att åtminstone några personer läst har märkts på e-post samt glada tillrop och rent av några SMS. Av någon anledning finns inget debattmaterial från den dagens tidning på Dis hemsida. Därför lägger jag ut den av mig inskickade texten i sin helhet.

Näringslivet har i andra sammanhang haft synpunkter på förändringar ifråga om den diplomatiska närvaron. Tillsammans med företagsföreträdare engagerade jag mig för att göra något åt stängningen av konsulatet i Hamburg. Tyvärr utan att lyckas. Med anledning av att den samlade oppositionen i form av de rödgröna partierna plus SD nu ställt sig bakom neddragningar på 300 miljoner kronor får det även konsekvenser för UD. Den tanke jag lanserar i Dagens Industri är att denna neddragning, som kan beklagas, kan pareras en del ifall nordiska länder bättre kunde samordna sina insatser utomlands. Varför inte fler gemensamma ambassader!

Texten i sin helhet:

”Ett antal ambassader är på väg att läggas ned med den i Vietnam som mest omdiskuterad. För några dagar sedan kom uppgifter om att det kan bli fråga om fler stängningar, bland annat av generalkonsulatet i Hongkong. Neddragningarna är effekter av att de rödgröna partierna tillsammans med sverigedemokraterna i riksdagen valde att ge regeringen en knäpp på näsan. Det inträffade följer dessvärre också en trend under senare år då Sveriges diplomatiska närvaro minskat. Inte minst avvecklingen av konsulatet i Hamburg väckte stor irritation från näringslivets sida då viktiga kontaktytor därmed gick förlorade.

Alliansregeringen var före beslutet i riksdagen mycket tydlig om att de besparingar S, V, MP och SD önskade skulle få konsekvenser bland annat ifråga om ambassadnedläggningar.

Den diplomatiska närvaron är viktig för att Sverige ska vara en röst i världen men också för att bistå företag och svenskar utomlands. Samtidigt finns det ett alternativ till föreslagna, planerade och kommande stängningar: Bättre samordning de nordiska länderna emellan!

I Berlin samarbetar företrädare för de nordiska ländernas ambassader i en gemensam byggnad. På många håll känns det naturligt att söka upp andra nordiska företrädare ifall inte svenska finns på plats. I fråga om språk men också hur välfärdssystemen byggts upp finns stora likheter. En ökad nordisk harmonisering gör också att förhållandevis mycket är gemensamt och delat i Norden.

De nordiska länderna har ett växande antal egna medborgare bosatta i andra länder. Fler lär det bli. I samband med kriser, katastrofer och krig finns det goda skäl för de nordiska länderna att arbeta tillsammans.

Genom delade byggnader och lokaler utomlands för diplomatisk och konsulär verksamhet kan kostnaderna hållas nere. De nordiska länderna skulle också i högre grad kunna fördela olika områden emellan sig där ett land samtidigt tydligare är ansvarig också för de övriga nordiska staternas intressen och kontakter. Genom samverkan kan, trots enskilda staters neddragningar av egna beskickningar och generalkonsulat, den totala närvaron i form av personal som arbetar för det gemensamma bästa öka.”

1 kommentar:

  1. Västerviks-Tidningen har på ledarplats uppmärksammat inlägget i Dagens Industri. Kul!

    http://www.vt.se/debatt/ledare/artikel.aspx?articleid=5785637

    SvaraRadera