tisdag 3 maj 2011

USAs tydliga budskap

Jublet har fullt förståeligt varit öronbedövande i USA efter att landets väpnade styrkor funnit Usama bin Ladin. Mängder med konspirationsteoretiker kommer under de närmaste årtiondena att producera hyllkilometer med böcker och andra skrifter där det ena skruvade antagandet ersätter det andra. Det är helt omöjligt att utanför en mycket snäv inre krets avgöra vilka handlingsalternativ som egentligen förelåg. Ingen, eller i vart fall väldigt få, kommer någonsin att veta ifall det var ett alternativ att fånga honom levande, att ställa honom inför rätta eller på annat sätt hantera den svåra situationen.

Att USA genom att dumpa kroppen till havs velat undvika en kultplats är också begripligt. Precis samma resonemang låg bakom hanterandet av de främsta nazikoryféerna i Tyskland efter 1945. Lika litet som dagens nationalsocialister skall kunna vallfärda till Hitlers grav är det klokt att radikala islamistiska grupper skall kunna be och proklamera vid Usama bin Ladins sista viloplats.

Reaktionerna efter alqaidainspiratörens död är intressanta. Inte minst många muslimer vittnar nu om hur mycket han förstört för deras religion. Och under hans aktiva tid har framför allt religiösa ledare vänt sig mot hans hopkok av islamistiska tankar och idéer. Hans hemkokta dekokt påminner inte så litet om den vulgärversion av kristendom som den självutnämnde pastorn och Koranbrännaren i Florida uppvisat. Usama bin Ladin var aldrig någonsin ett trovärdigt politiskt eller religiöst alternativ för sin del av världen. Han ställde till det och genom de tusentals oskyldiga han dödade svärtade han för lång tid ned en hel religion.

Det är inte precis al qaida eller talibanerna som utgjort det inspirerande föredömet när människor i förtvivlan och ilska över sina vardagsvillkor rest sig mot överheterna i Tunisien, Egypten, Libyen och nu senast i Jemen och Syrien!

Det väsentliga budskap USA lyckats sprida med sin insats är att världens massmördare och folkförtryckare alltid kan hittas. Var man än gömmer sig finns en risk att Vita huset når ända dit. Det är en tankeställare för många. Överste Khadaffi inser att robotattackerna mot Tripoli också kan följa av att trupper en morgon står i hans sovrum för att fånga in honom. I den meningen kan inte agerandet underskattas.

Självfallet kan bin Ladins död leda till krav på hämnd. Samtidigt kan det också resultera i obetänksamhet och att grupperna agerar oövertänkt vilket leder till ytterligare exponering som gör det enklare att fånga in nästa generation av ledare och terrorhövdingar. Regionen har inte nödvändigtvis blivit säkrare och bättre initialt – men kanske på sikt.

Och det kommer även att ta tid att exakt utvärdera Pakistans roll. Endera har Usama bin Ladin tillfångatagits med den pakistanska säkerhetstjänstens goda minne. Det är i sig allvarligt gentemot radikala grupper i landet. Eller så har han befunnit sig endast några tiotals kilometer från huvudstaden med myndigheternas vetskap vilket nu avslöjas av USA. Eller så har man haft noll koll vilket kanske vore det allvarligaste. Gripandet och dödandet kastar nytt ljus över Pakistan men kommer också att påverka Sverige som ett av 47 länder i Afghanistan. Frågan är bara hur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar