onsdag 4 maj 2011

Tänd ett ljus

4 maj 1945 kunde danskar i exil från London meddela hem till Köpenhamn och resten av Danmark att det egna landet var befriat. Den rödvita korsfanan kunder åter hissas. Som en påminnelse om denna viktiga händelse finns en tradition av att tända ett ljus och låta det brinna invid ett fönster i aftonskymningen och under kvällen. Alla ljus symboliserar sammanhållningen och vetskapen om de uppoffringar som gjordes under fem hårda år av ockupation. Även i Finland finns en liknande ljussed för att fira och hedra det egna landet och alla som offrat sig för frihetens sak.

Som vän av Norden känns det självklart att både sprida kännedom om denna sedvänja som att själv tända ett ljus. Det är i svårigheter och motgångar vi har ett ansvar att bistå varandra. Långt före nordiska solidaritetsdeklarationer inom försvars- och säkerhetspolitikens område fanns en grundmurad känsla om att grannar skall hjälpas. Sveriges insatser under 1939-45 kan alltid granskas och rent av kritiseras i efterhand. Men det finns också anledning att komma ihåg allt bra som också gjordes. Hur danska judar räddade sig över Öresund undan Förintelsens massmord. Hur norska polisstyrkor utbildades på svensk sida för att stå beredda 1945 och hur svenskar frivilligt stred på Finlands sida men också krigsbarn togs emot på den västra sidan av Tornedalsälven.

Vetskapen om Montgomerys och de Allierades inmarsch i Danmark och befrielsen är naturligtvis något som i dag påverkar Danmarks utrikes- och säkerhetspolitik. I ljuset av detta kan engagemang i Afghanistan och Libyen bättre förstås och stolthet över att Natos nuvarande generalsekreterare är dansk.

Ljuset har också alltid symboliserat det godas seger över det onda. Hur det mörka fördrivs. Det är fortfarande något som äger giltighet. En kväll som denna är det också naturligt att tankarna går till en sann motståndsman och moralisk förebild, prästen Kaj Munk. Han gav sitt liv för frihet, sanning och personligt ansvar. Det var aldrig förgäves.

Bifogar också några länkar på Youtube-inslag en dag som denna:

http://www.youtube.com/watch?v=C5z4Akiaq1M

http://www.youtube.com/watch?v=ooVHSnkDiu0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Hd2wlAKOnxk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=faNjnJAwl34&feature=related

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar