fredag 18 mars 2011

Tobinskatt: Utopi och inte verklighet!

I Europaparlamentet har de svenska socialdemokraterna tillsammans med en del andra politiska företrädare röstat för införandet av ett slags Tobinskatt. Det innebär avgift på finansiella transaktioner. Ett införande skulle med stor sannolikhet riskera att kapital och andra värden snabbt sökte sig bort. Det kommer alltid att finnas länder eller andra områden som inte tar ut sådan skatt. Med dagens globala och internetbaserade värld finns mycket inte längre bort än ett eller två knapptryck på den egna datorn.

Ställningstagandet i Europaparlamentet var knappast något tillfälligt misstag. Även i Nordiska rådet har S verkat för ett slags Tobinskatt. Tillsammans med kollegan Jessica Polfjärd som också sitter i Nordiska rådet har vi på Politikerbloggen haft en debattartikel om detta:

”Om Norden lyssnar till socialdemokraterna och inför en Tobinskatt leder det sannolikt till att kapitalet istället flyttar. Det är en dränering som skulle skada rörligheten på vår finansmarknad och även leda till lägre tillväxt och välfärd. Sverige får ett minskat finanspolitiskt förtroende vilket återspeglas i stigande räntor och ett minskat kapitalinflöde. Vidare skulle vissa företag lockas att flytta utomlands då de flesta svenska storföretag är beroende av nära tillgång till den internationella kapitalmarknaden/…/

Det är snarare genom sunda offentliga finanser, ökad tillsyn av finansmarknaden och högre kapitaltäckning länderna ska gå för att dämpa effekterna av framtida kriser. Vi har i Sverige redan erfarenhet av införandet av en Tobinskatt i form av den så kallade ’valpskatten’ från 1990-talet. Den fick till följd att de finansiella transaktionerna flyttade utomlands. Det är således inte effektivt att ett land eller en region går före med ett införande. Det finns ett verklighetsfrämmande utopiskt drag över dessa förslag. För vår del hanterar vi hellre verkligheten sådan den är, inte sådan den borde vara enligt något teoretiskt bokverk.”

Hela inlägget på Politikerbloggen finns här:
http://www.politikerbloggen.se/2011/03/15/43877/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar