fredag 25 mars 2011

Ängelholms flygplats

Det lokala näringslivet med Peab i spetsen har beslutat sig för att ta över flygplatsen i Ängelholm. Fredag 25 mars arrangerades en ceremoni då överlämnandet symboliskt skedde. Många fanns på plats. Och jag kunde som inbjuden talare få agera något av dopfé

Genom åren har jag haft förmånen att som kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm och som Flygrådets ordförande följa förändringarna och utmaningarna. Hela tiden har funnits en stolthet över att hela Nordvästskånes flygplats har Ängelholm som värdkommun. Samarbetet med de andra har varit och är viktigt. Det är inte bara en angelägenhet för exempelvis Ängelholm och Helsingborg utan även för Båstad, Örkelljunga, Klippan och Landskrona. Ett antal kommunalråd och kommunstyrelseordföranden var också närvarande vid denna begivenhet.

Hela förändringen kan sägas ha sin början i nedläggningen av Skånska flygflottiljen F10. En process som tog många år och där F10 visade en imponerande överlevnadsförmåga. Vi var många som var engagerade och ärendet dök återkommande upp hos regering och riksdag. Till slut kom dessvärre det definitiva beskedet.

Ibland har det också varit snabba kast. Det har handlat om överklagade byggplaner på grund av bullerkurvor. Eller som när media plötsligt trumpetade ut att ett antal flygplatser skulle läggas ned. Jag tog snabbt kontakt med Olle Sundin på dåvarande Luftfartsverket som var utredare och kunde snabbt och utan större problem visa på Ängelholms betydelse som flygplatskommun.

För ett antal år sedan byggdes nuvarande terminalen ut. Ett av mina första uppdrag som kommunalråd var att tillsammans med andra använda en nioarmad spade för att markera starten till det nya bygget. Det blev en modern vänthall och det som närmast kunde beskrivas som indisk bagageutlämning där alla väskor packades ihop i ett hörn blev vettig kundorienterad hantering. Vid invigningen av de nya lokalerna överlämnades vad som fortfarande torde vara världens största lergök och den kan beskådas ovanför bagagebandet i ankomsthallen.

Den civila flygplatsen är också resultatet av politisk listighet och ambitioner under sent 1950-tal. Moderaten Jonas Wallin arbetade sida vid sida med socialdemokratern Gusti Gustavsson för att övertyga kommunikationsdepartement som försvarsmakt att flottiljens banor skulle få användas även för civila plan. Så blev det med list och övertalan. Gusti Gustavsson hade både kommunal förankring och satt som riksdagsledamot.

För egen del har jag genom åren tillbringat en hel del tid i vänthallen. Och en hall är ju ett slags farstu eller som det hette i det gamla bondesamhället en förstuga. Pendlarna tillbringar mycket tid här ute. Samtidigt finns en värme mellan passagerare, flygbolagens personal, flygplatsens personal, taxi och biluthyrare som känns och är påtagligt. Så skall det vara i Skåne: Varmt, välkomnande och trevligt.

På flygplatsen har upplevts glädje som sorg. Här har idrottshjältar och kulturpersonligheter tagits emot med jubel. Här har många kramar utdelats både till familjemedlemmar som kommer hem eller de som vinkas av. Här har HIF- och Rögle-trupper anlänt i triumf men jag har också suttit med lag som förlorat viktiga matcher på väg hem med en dyster och tung stämning i flygkabinen. Här har landat statsplan som haft både statsministrar som företrädare för den kungliga familjen med sig. Och här togs Tsunamikatastrofens överlevande emot när de återvände till Nordvästskåne.
I samband med att näringslivet nu involveras mer i flygplatsen finns det anledning att se tillbaka. F10 lades ner, efter några år av viss oklarhet med statliga Vasallen som ägare finns nu ett spännande område runt Valhall Park med utbildning, hotell, restaurang, Flygmuseum, idrott, produktion och många andra verksamheter. Det sjuder! 31 mars 2006 återuppväcktes företagsmässan i Ängelholm, inte minst tack vare att dåvarande ordföranden i Företagarna i Ängelholm Christina Möll aktivt låg på. På bussen hem till Magnarp efter kvällens stora middag med många positiva deltagare bland företagarna så hade klockan passerat midnatt. Och från 1 april 2006 vajade de nya ägarnas Peab-flaggor vid det gamla flottiljområdet. På fem år har väldigt mycket hänt. Och nu tas nya tag! 1 april är dags för nästa övertagande!

Under alla dessa år och genom alla förändringar har jag alltid varit övertygad om en sak. Flyget har en framtid. Visst har jag lärt mig att studera bullerkurvor och fundera på annat förknippat med flyg. Jag är dock övertygad om den tekniska utvecklingens fördelar. Det kommer nya motorer, tystare och bränslesnålare. Det kommer nya bränslen där vi bara ser början på utvecklandet av vägen bort från fossila färdmedel till dem baserade på andra råvaror än olja.

Vi ser också att flyget medverkar till att knyta samman. Sverige är nåbart där en farmor i Luleå enkelt och på bara ett par timmar kan nå sina barnbarn i Ängelholm. Vi ser hur kompisgäng kan ta sig med flyg söderut till Kanarieöarna för sol och bad under en vecka. Och vi ser besökare komma till Skåne för att charmas av upplevelser, kultur, historia, mat och våra traditioner. Jag tror att den lösning som valts när det gäller Ängelholms flygplats visar att alla aktörer tror på fortsatt god utveckling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar