fredag 28 januari 2011

Bra för landets besökskommuner

I många år har önskemål framförts från bland annat skånska kommuner att tillfälliga besökare och gäster i behov av vård och stöd borde få sina hemkommuner att stå för kostnaderna. Ibland har betalning erlagts, oftast har hemkommunen bestridit inkomna fakturor. På åtskilliga ställen i landet är detta inget större problem. Men populära sommarorter på Västkusten och i Skåne kan befolkningsmässigt mångdubblas under några veckor om året.

Nu har regeringen lagt förslag om tydligare regler. Besökskommunerna är skyldiga att ansvara för att rätt vård och hjälp erbjuds den behövande medan hemkommunen har en skyldighet att betala vad det kostar. Långsiktigt finns en stor fördel med denna ordning då det kan leda till fler arbetstillfällen i besöks- och turistkommuner. Med hemkommuner som betalare blir det ju intressant att erbjuda bra service för det resulterar i återbesök samtidigt som kommuner därmed kan hoppas på en växande vård- och omsorgssektor med viktiga och uppskattade arbetsplatser. På debattplats i några tidningar har jag haft ett inlägg där jag bland annat noterat:

”En källa till osäkerhet och irritation har varit när de som är på tillfälligt besök behöver stöd och hjälp. Ingen tvekan råder om vistelsekommunens ansvar att ordna med det praktiska, frågan är dock vem som skall betala.

För den enskilde är ersättningen ganska ointressant. Det viktigaste är att det fungerar, att man blir väl behandlad och att man får det stöd som kan förväntas. För många mindre besökskommuner kan det dock bli ekonomiskt mycket kännbart att tvingas axla även betalningsskyldighet för dem som är tillfälligt på besök.

Regeringen har nu lagt ett förslag på riksdagens bord som tydligt klargör ansvarsfördelningen. När beslut väl klubbats råder ingen tvekan. Är den enskilde i behov av hjälp bosatt i annan kommun än vistelsekommunen så är bosättningskommunen ekonomiskt ansvarig för insatserna.

I grunden är det ett logiskt system. Det är rimligt att den kommun där man bott och verkat, kanske under lång tid betalat sin skatt till, också bär huvudansvaret även om man åker till sommarstugan eller under en tid hälsar på släkt och vänner.”

Inlägget i sin helhet finns bland annat publicerad på NST/HDs debattsida:

http://hd.se/ledare/2011/01/27/efterlangtat-besked/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar