onsdag 12 januari 2011

12 skäl att vara tveksam

Medierapporteringen i Spanien har de senaste dagarna dominerats av två saker:g Dels Portugals och därefter Spaniens omsättning av ett antal internationella lån och dels att den baskiska terroriströrelsen ETA ännu en gång sagt sig vilja ha vapenvila.

Efter Grekland och Irland så är det nu länderna på den Iberiska halvön som tilldragit sig omvärldens intresse när det gäller att hanetera den egna ekonomin. Marknadsaktörernas misstro har varit tydlig med kraftiga ränteökningar för Portugal då statliga obligationer omsatts. Just nu ser det dock ut att plana ut sig. Börserna i Portugal och Spanien har reagerat mycket positivt trots att det handlar om i sammanhanget höga räntor som måste betalas. Glädjen och optimismen har sin grund i att det alls fanns någon som var beredd att bistå med pengar. Med tiden kan det dock visa sig att nya problem uppstår då ett av länderna som blandat sig i är Kommunistkina. Det landet agerar inte bara för att vara hyggligt utan är naturligtvis ute efter att nå egna fördelar.

Den andra huvudnyheten är ETA. De senaste dagarna har tidningar, TV och radio fyllts av information om hur de baskiska terroristerna önskar lägga ned sina vapen. Det är inte nödvändigtvis samvetsnöd bakom detta erbjudande utan den politiska grenen önskar tillåtelse att ställa upp i kommande val.

Från Baskien har bilder sänts ut där ETA meddelar sin kommuniké via tre talespersoner draperade i vita masker som sedan avslutar sin förkunnelse med uppsträckta nävar. Ganska obehagligt! ETA är ju inget annat än en starkt nationalistisk rörelse som närmast tror på blodsmystik. Tidigare fanns starka kopplingar till marxistiska och kommunistiska terrornätverk. Samarbeten som emellertid fallit samman i takt med att allt färre länder i dag understödjer just röda mördarceller. ETA är dock en påminnelse om att merparten av bombdåd och andra dödliga handlingar mot oskyldiga i Europa utförts av nationalister och politiska terrorister och inte religiösa fanatiker. Hotet från islamistiska gärningsmän skall ingalunda underskattas men kalsongbombare och andra till trots så är det helt andra krafter som hittills dominerat våldet på vår kontinent.

Därför är det glädjande att den politiska makten i Spanien med premiärminister Zapatero i spetsen varit så tydlig. Det finns inget utrymme att förhandla med ETA. Det finns inget att tala om. Det enda som ETA kan göra är att upplösa den egna organisationen och omedelbart upphöra med all våldsverksamhet.

Det är nämligen inte första gången ETA försökt visa sig medgörlig och intresserad av samtal. Sådant har hänt förr. En utmärkt beskrivare av den baskiska terrorrörelsen och dess syften är den svenska journalisten Nathan Shachar. Den spanska dagstidningen ABC har med sin framsida kanske bäst sammanfattat den genuina misstro som bör visas: Tidningen visade bilder av personer och rubriken 12 skäl att tvivla på ETA. Fotona visade politiker som mördats.

Spanien har mer än en sviktande ekonomi att tänka på. Men det är bra att de demokratiska krafterna aldrig sviktar i sitt motstånd mot terrorn, oavsett vilka former den tar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar