torsdag 22 mars 2012

Mer om modellen

För någon dag sedan intervjuades jag av spansk media om de svenska socialdemokraternas försök att varumärkesskydda begreppet ”den nordiska modellen”. Det hela har också väckt intresse i andra länder och på andra kontinenter.

Än så länge verkar S inte ångra sin PRV-ansökan. Dock har inkommit formell kritik från olika håll. Åtminstone en privatperson har protesterat och så även Nordiska rådet som Nordiska ministerrådet. Inför Nordiska rådets möte på Island 21-23 mars har jag på debattplats i Kvällsposten fortsatt att rikta kritik mot socialdemokraterna. Jag tror att ambitionen från S-håll var att framstå som listig, resultatet blev löjlig!

Bland annat noterar jag: ”När jag i olika sammanhang den senaste tiden berättat att Socialdemokraterna i Sverige lagt ned tid och pengar på att varumärkesskydda begreppet ’den nordiska modellen’ har en återkommande kommentar varit: Du skämtar?

Det är på riktigt/…/

Fler reagerar. För någon dag sedan hade Washington Post på andra sidan Atlanten en artikel där reportern förundrat återgav den diskussion som förts. Både Nordiska rådet som Nordiska ministerrådet - alltså både den parlamentariska delen som samarbetsorganet regeringarna emellan - har lämnat in en formell protest till PRV.

Den isländske generalsekreteraren Halldór Ásgrimsson och råds¬direktören Jan-Erik Enestam från Finland anför bland annat: ’Vidare framgår det av kontakten med PRV att om någon annan än varumärkesinnehavaren bedriver verksamhet med samma tjänster och kallar det för den nordiska modellen så kan varumärkesinnehavaren hävda att detta utgör ett varumärkesintrång. Om det då uppstår en tvist som inte kan lösas mellan parterna, är det till allmän domstol man kan vända sig för att lösa tvisten.’

Från nordiskt håll framhävs att gör man en allmän sökning på de hemsidor som finns så har Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet gett ut 171 publikationer där begreppet används och på den gemensamma hemsidan finns det med i 174 sammanhang exklusive nyheter där siffran är 265.

Det vore både klokt och klädsamt om Socialdemokraterna snabbt erkände hur fel partiet hamnat i den här frågan.

Den nordiska modellen är ju något som vuxit fram genom många decennier, som formats av politiska krafter och regeringar med olika ideologiska förtecken. Även om Sverige under lång tid från 1940- till 80-talet dominerades av socialdemokratin har ju detsamma inte gällt våra grannländer. Omfattande välfärdsambitioner utmärker hela Norden men där formerna och utförandet tar sig olika uttryck.

Ytterst vilar de nordiska välfärdssamhällena på ett fundament av värderingar. Bondesamhällena före industrialismen präglades av samarbete för att klara sådd och skördar och det fanns en viktig känsla av tillit som utgjort ett sammanhållande kitt in i vår tid. Att tänka på Norden utan att också peka på bildningstraditionen, nykterhetsrörelserna och 1800-talets frikyrklighet är inte bara att i partipolitisk nit göra det enkelt för sig utan innebär att viktiga historiska händelser snittas bort.”

Hela artikeln i Kvällsposten finns här:
http://www.expressen.se/kvp/ledare/debatt-var-nordiska-modell-inte-sossarnas/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar