tisdag 27 mars 2012

Här ska skrivas handlingsprogram!

Partistyrelsen har utsett den grupp som ska ta fram ett nytt förslag till handlingsprogram att diskutera och fastställa vid partistämman 2013. Jag är en av åtta i denna grupp och den enda från Sydsverige. Tillsammans med idéprogrammet utgör dessa två dokument Moderaternas partiprogram.

I samband med partistämman förra året fastställdes det nya idéprogrammet. Därför känns det helt naturligt att arbetet med framtagande av ett nytt handlingsprogram nu påbörjas. Som ett av regeringspartierna - och med tanke på att siktet är inställt på framtiden och det som finns bortom denna mandatperiod - känns det verkligen som en intressant utmaning och ett framtidsspejande att medverka i denna arbetsgrupp.

Som ett lyssnande parti känns det helt naturligt att en av arbetsmetoderna ska vara öppna utfrågningar och möten. Det är viktigt att möjligheter finns att komma med förslag, goda idéer och tankar från en bred krets.

Handlingsprogrammet ska till utformning och innehåll präglas av vår samtid med det långsiktiga perspektivet för ögonen. Självfallet är det viktigt att lyfta fram de prioriteringar som måste göras och peka på avvägningar. Utgångspunkten måste självfallet vara hela landet, inte endast en del av Sverige! För egen del tror jag att det är viktigt att moderaterna kan medverka till formandet av den gemensamma framtidsberättelsen om Sverige. Vart är vi på väg? Det är något som endast kan besvara ifall man vet varifrån man kommer och var vi är just nu. Politik handlar för mig om att skapa möjligheter och se till att det finns förutsättningar för genuin mångfald. Det behövs ett land med plats för fantasi och eget initiativ. Här finns en frihetsfackla att bära under kommande år.

Arbetsgruppen leds av Martin Andreasson, Regionråd i Västra Götaland och nyvald kollega i partistyrelsen. Vice ordföranden är riksdagsledamoten Tomas Tobé från Gävle som dessutom är Arbetsmarknadsutskottets ordförande och Anna Wiklund, kommunstyrelsens ordförande i Enköping.

Till programgruppen adjungeras ordförandena i de fem centrala arbetsgrupper moderaternas partistyrelse tillsatt kring olika sakområden: Sofia Arkelsten, Beatrice Ask, Anders Borg, Margareta Pålsson och Filippa Reinfeldt. Dessa grupper handlar ju om: Ansvar för ekonomin och full sysselsättning, Välfärdens bästa skola, Bekämpa alla brott, Hälsosamma Sverige samt Företagsland för klimat och hållbarhet. På det sättet kan handlingsprogramgruppen koordinera sitt arbete med det viktiga som sker på andra håll inom partiet.

1 kommentar:

  1. -Dessa grupper handlar ju om: Ansvar för ekonomin och full sysselsättning.

    Full sysselsättning? Du vet ju att detta är en floskel som används av alla partier. Varför inte säga att detta inte är möjligt att nå.

    SvaraRadera