onsdag 22 februari 2012

Rysk rättsröta: Fallet Magnitsky

Ett lika obehagligt som intressant möte skedde då William F Browder, Hermitage Capital Management, besökte riksdagen. Han är storkapitalisten som har kunnat räkna tillgångar i miljarder som är barnbarn till den tidigare ledaren för USAs kommunistiska parti. För att förklara den kuriositeten fick han säga något om släktens vilja att i varje generation revoltera och gå emot. För några år sedan var det Ryssland som var i hans blickfång. För kunders räkning investerades i landet. Med tiden kändes det alltmer osäkert vilket gjorde att beslut fattades om att avveckla och avyttra. Tillgångar för 4,5 miljarder dollar såldes. En vinst gjordes på runt en miljard på vilken enligt alla regler skatt erlades om 230 miljoner dollar. Browders företag i Ryssland kom sedan att utsättas för en kupp med personer från inrikesministeriet där bolagen överfördes. Med hjälp av falska påståenden om skadestånd krävdes av de ryssar som nu tagit kontrollen att skatten skulle återbetalas. Endast ett dygn tog det och sedan gjordes nog den största återföringen någonsin från myndigheternas sida på 230 miljoner dollar. Ned i fel fickor och av helt fel skäl.

William F Browder hade därmed fått bekräftat sina misstankar om det olämpliga med affärsverksamhet i Ryssland. Mitt framför ögonen och kvickt hade företrädare för just det ryska rättsväsendet visat sig vara de kriminella. Han tog kontakt med ett antal advokater och jurister för att luska fram sanningen. Ju mer som nystades fram desto mer otrevlig blev situationen. Hans folk i Ryssland erbjöds att få flytta till London för att verka där och på så sätt undgå repressalier. Skatteexperten Sergei Magnitsky önskade stanna krav. Dessutom vittnade han emot de skyldiga och talade högt om rättsrötan i Ryssland. Istället för att myndigheterna agerade mot utpekade tjuvar attackerades istället han. Magnitsky hamnade i häkte där han utsattes för illa behandling. Han frös i cellen, fick svälta och utsattes för andra umbäranden. Inget gjorde att han ändrade uppfattning om vad som var rätt och fel. En stark fysik bröts snabbt ned. Det bortsågs från brev om medicinsk hjälp och han sattes i förvar på ett ställe med ännu tuffare regim. Han bortfördes och fängslades 24 november 2008 av den person som varit ansvarig för attacken mot de plundrade företagen och dog i sviterna av misshandel med gummibatonger i ett kalt rum 16 november 2009, 37 år gammal.

Ingen tvekan råder om den skuld och det ansvar William F Browder personligen känner för vad som hänt Sergei Magnitsky, hans hustru och deras barn. Det är anledningen till att han nu åker omkring för att berätta om detta tragiska och hjärtskärande fall. Kyligt noteras att detta knappast är det enda eller ens det värsta som hänt i Ryssland under senare år. Men det är ett exempel på korruption och ett samhälle i sönderfall.

Sakligt redogörs för fallet. Hur det finns dokument och undersökningar som visar vad som hänt. Browder jämför med tidigare totalitära regimer i Europa och pekar på hur försök att dölja och sprida motstridig information motverkas av byråkratins egen pappersproduktion och att den ena handen inte vet vad den andra gör. Ryssland är en auktoritär stat men inte totalitär vilket gör att det finns tidningar, hemsidor och grupper som är intresserade av att ta fram och sprida sanningen. Browder har själv finansierat en hemsida där fakta samlas om det öde som drabbade Magnitsky.

Anledningen till besöket i Sveriges riksdag var flerfaldigt. Det handlade om att sprida kunskap om ett tragiskt öde. Det var en varning om vilka faror som är förenade med investeringar och affärer i Ryssland. Och slutligen handlade det om att efterlysa någon form av reaktion gentemot de skyldiga. Det är alldeles uppenbart att myndigheterna själva skyddar de sina. William F Browder har tagit fram uppgifter som visar på vad de ansvariga för företags- och skatteplundringen själv har i förmögenhet. Årslöner på 6000-10000 dollar kan knappast förklara ärligt ihopskrapade tillgångar på fler miljoner dollar för var och en av de inblandade tjänstemännen. De behöver knappast räkna med några straff eller sanktioner. Förhoppningen är därför att EU, USA och andra länder ska upprätta en lista på de 60 personer som kan kopplas till fallet Magnitsky och att de som förs upp där förnekas visum och riskerar att få tillgångar spärrade. För de nyrika vill leva det goda livet utanför Moskva. Låta barnen plugga i London eller shoppa i Stockholm och Helsingfors. Förhindra deras enkla nöjen med blodspengarna, löd uppmaningen! Browder påpekar att svårigheterna att få visa kan bli ett problem den dag Rysslands nuvarande regim fallit och de som skott sig på systemet kanske får bråttom ut ur landet. Ett påstående som ger uttryck för en mycket mörk syn på situationen i dagens Ryssland men också ljus i form av tron att stötande korruption och maktfullkomlighet nu håller på att locka fram folkets vrede. Att domstolsförhandlingar nu planeras mot den sedan flera år mördade Sergei Magnitsky för påstådda brott - inte hans banemän - säger onekligen väldigt mycket om dagens Ryssland och Browders bedömningar!

Här finns adressen till Browders hemsida om fallet Magnitsky:
http://russian-untouchables.com/eng/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar