söndag 10 april 2011

Hästveda blir kvar!

I torsdags kom beskedet om att försvarets verksamhet i Hästveda utanför Hässleholm blir kvar. Under ett år har försvarsdepartementet granskat och prövat försvarsmaktens underlag. För några år sedan beslutades nämligen att ny anläggning skulle byggas utanför Bålsta. Av den anledningen skulle Hästveda avvecklas. Därefter kom beskedet att det inte blir något nybygge men att avvecklingsplanerna fortskrider. På goda grunder kunde frågor om kapacitet och sårbarhet ställas.

Beskedet är bra ur försvarspolitisk synvinkel. Två kan alltid göra mer än en. Och med tanke på otur, olyckor och direkt sabotage innebär två anläggningar extra säkerhet. Till det kommer möjligheten att rekrytera medarbetare. Allra helst som det handlar om kvalificerade jobb. Alla vill - konstigt nog kan tyckas - inte bo i Skåne och då är det bra med Bålsta och närheten till Enköping, Stockholm och Uppsala. Men alla vill inte heller bo uppåt landet och då är verksamhet i Hässleholms kommun alldeles utmärkt! På en timme kan många pendla från många håll i Skåne.

Det finns skäl att anta att förvarsmakten inte alldeles uppskattat att det nu från politiskt håll pekats med hela handen. I grunden skall också huvudsakligen styras med budget och vilka specificerade uppdrag och utmaningar som skall hanteras. Men ifråga om Hästveda har funnits så många frågetecken som aldrig rättats ut.

Urban Widmark, kommunstyrelsens ordförande (M) i Hässleholm, har pedagogiskt, sakligt och mycket målmedvetet lyft fram alla fördelar med anläggningen i den egna kommunen. Även om det handlat om att han slagits för lokala arbetsplatser har hela tiden funnits en bredare och djupare insikt om vad som också är bra för försvaret. För ifall verksamheten avvecklats i Hästveda hade försvarsmakten ändå stått där med själva anläggningen. Hur skulle den ha hanterats och med vilka underhållskostnader? I dag sköts dessutom härifrån en del andra bevakningsuppdrag vid mobiliseringsförråd och andra anläggningar. Kostnader som någon ändå tvingats täcka vid flytt och stängning.

För egen del är jag väldigt glad över att goda sakargument fått avgöra. Till de personer som slagits för Hästveda vill jag räkna utöver Urban Widmark min kollega i försvarsutskottet Allan Widman (FP). I den här frågan - liksom många andra - uppfattar jag verkligen att stå sida vid sida med honom. Det är en kunnig och påläst riksdagsman. Han visar ibland prov på detaljkunskaper som kan förvirra både honom som hans åhörare men ambitionen att forma ett användbart och bra svenskt försvar kan ingen ta ifrån honom. Och ifall med Hästveda har Allan Widman fått rätt. Han också!

Intervju med mig i Radio Kristianstad torsdag 7 april: http://sverigesradio.se/sida/arkiv.aspx?programid=101&date=2011-04-07

Urban Widmark och jag i Norra Skåne: http://www.nsk.se/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20110408%2FHASSLEHOLM%2F704089950%2F1170#

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar