lördag 23 april 2011

En utredning som försvårar och försenar

Med tre mandats övervikt kliar det säkert många gånger i fingrarna på oppositionens partistrateger att riksdagsmännen skall få trycka på samma knapp för att på så sätt fälla regeringen. Det viktiga är inte alltid vad man är för och vad som eventuellt förenar som att det uppskattas att få tillfoga Alliansen ett nederlag. Nu tycks det vara på gång igen. S, V, MP och SD är överens, åtminstone i försvarsutskottet, om att föreslå en parlamentarisk luftförsvarsutredning. Onsdag 27 april är det dags för debatt i kammaren.

MP och V som Jas-kritiska partier gör nu gemensam sak med ett SD som hävdar sig vara försvarsvänligt och socialdemokraterna som består av en blandad uppsättning åsikter. Även om de bakomliggande resonemangen kan vara olika så riskerar resultatet att bli ett och detsamma: En utredning kan fungera som en kvävande våt filt över fortsatt svensk Jas-produktion under något år. Risken är att det skapar problem för svensk industri.

I en debattartikel ibland annat NST/HD utvecklar jag mitt resonemang om Jas Gripen och önskemålet om en parlamentarisk utredning:

”Självfallet arbetar redan nu Försvarsmakten med att ta fram ett beslutsunderlag till regering och riksdag för vidare politisk beredning och beslut. I frågan om Jas har sagts att det behövs ungefär ett år till. Ett eventuellt beslut i riksdagen den 27 april om en parlamentarisk utredning skulle därmed förlänga och skjuta viktiga beslut på framtiden. I normalfallet tar en bred parlamentarisk utredning drygt två år. Av respekt för det arbete som då inleds ökar risken att en våt filt av beslutsoförmåga läggs över det svenska luftförsvaret.

Riksdagen har redan tidigare ställt sig positiv till ett förmågelyft för Jas 39 Gripen med uppgradering av ett antal plan till ny version.

En parlamentarisk utredning skulle kosta ett par miljoner och riskerar att försena beslut om utveckling av JAS 39 Gripen. Därmed hotas också arbetstillfällen på Saab, ingenjörsjobb- och verkstadsjobb och möjligheten att bibehålla viktig utvecklingskompetens inom svensk industri för fortsatt utveckling av JAS 39 Gripen.

Pikant i sammanhanget är att Peter Hultqvist (S) är ny ordförande i försvarsutskottet efter Håkan Juholt som blivit partiledare. Tidigare satt Peter Hultqvist i konstitutionsutskottet och drev då igenom en neddragning med 300 miljoner på regeringskansliet. Som ordförande blev nu den första åtgärden att önska sig en utredning till en kostnad av ett par miljoner!

Visst behöver luftförsvarets framtida behov granskas och funderas kring, både på kort som lång sikt. Men inte i den form som S, V, MP och SD nu önskar som kan riskera förlust av jobb och kompetens. Det är ett tungt ansvar oppositionen axlar genom att på det här sättet gå samman utifrån rätt motstridiga intressen.”

Hela artikeln finns att läsa här:
http://hd.se/ledare/2011/04/20/utredning-fordyrar-och-forsinkar/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar