fredag 5 november 2010

Är säga emot och tysta samma sak?

Ärligt talat så har ibland tanken slagit mig att sverigedemokraterna tystas ned. En del har stått att läsa i tidningarna och partiets företrädare är inte sena att berätta om alla påstådda oförrätter. Numera är jag inte alldeles säker. Kanske är det så att de uppfattar mothugg och krav på politiska preciseringar som oförskämdheter och försök att kväva debatten. En befängd uppfattning i så fall. Pikant är ju också att just sverigedemokratiska bloggare har en tendens att återkommande dömas för förtal - så frågan är vem som visar arrogans mot vem?

Upprinnelsen till mina funderingar är Nordiska Rådets just avslutade session på Island. Ett för övrigt mycket bra möte med tydliga ståndpunkter och några riktiga frejdiga meningsutbyten.

Plötsligt dyker ett pressmeddelande upp från dansk folkeparti som sedan distribueras ut via sverigedemokratiska kanaler. Då det handlar om mig hade ju tanken kunnat tänkas att viss kontakt skulle tas före utsändandet. Men icke.

Henrik Brodersen, dansk folkeparti, och medlem av samma utskott som jag i Nordiska rådet skriver bland annat: ” Henrik Brodersen mener det er både barnligt og udemokratisk, når man som politiker ikke giver en politisk modstander lov til, at fremlægge sine argumenteruden at blive afbrudt af tilråb, sådan som det er sket på Nordisk Råds Møde. Det er sagen om Danmarks udvisning af 5 nordiske statsborgere, som har hedet debatten op under Nordisk Råds møde. Det er især de svenske Moderaternes repræsentant, Henrik Wallmark, og det norske Arbiderpartiets repræsentant, Martin Kolberg, som har gjort sig uheldigt bemærket i debatten.

- Som garvede politikere burde vi have budt den nyvalgte Erik Almqvist velkommen på Nordisk Råd, og givet ham tid til at finde sine politiske fødder. I stedet bliver han mødt med gadedrengemanerer. Det er skammeligt, og meget beklageligt. Et af de vigtigste elementer ved Nordisk Råds samarbejde, er netop, at vi kan mødes med hinanden som ligesindede politikere; uanset hvilket land og hvilket parti vi kommer fra, siger Henrik Brodersen.”

Jag har under dagen sänt brev till honom samt kopia till vår utskottsordförande samt Nordiska rådets president med önskemål om ett antal klarlägganden.

Det sägs att jag har buat. Verkligen? När och var? Det skulle nämligen verkligen inte falla mig in. Varken i riksdagen eller Nordiska rådet. Så hur man kan skriva det är fullständigt obegripligt. Jag har heller aldrig heller avbrutit någon. Det skulle heller aldrig falla mig in och är ytterst en fråga för mötesordföranden. Dock var sverigedemokraten inledningsvis uppe och begärda ordet för att framföra åsikter som inte hade något med de ärenden som då debatterades. Men ordning sköter andra än jag. Jag tycker man skall sköta sig, både i plenarsalen som utanför!!

Däremot kan nog dansk folkeparti vara irriterad över att jag drivit en politisk fråga gentemot Danmark. Det är jag som rådsmedlem i min fulla rätt att göra! Jag har med kraft vänt mig emot att Danmark hemsänder nordiska medborgare i behov av socialhjälp. Danmark skiljer ut sig från de övriga nordiska länderna. Mot detta har dansk folkeparti reserverat sig. Vid debatten på sessionen var jag i talarstolen mycket klar över vad jag tyckte. Det resulterade också i en mycket stor och varm applåd. Jag tänker inte ha dåligt samvete över att dansk folkeparti känner att man för egen del misslyckats i talarstolen. Enda gången under hela sessionen jag tog upp sverigedemokraten Erik Almqvist och hans åsikter var i slutet av detta inlägg som huvudsakligen handlade om den danska ministern Ellemann då jag påpekade att SD-påståenden om att svensk invandringspolitik och oroligheter i Malmö inte har något som helst att göra med den danska praxisen om att hemsända nordbor i behov av socialhjälp. Över åren är det nämligen endast 46 fall och ett av de mest uppmärksammade är en isländsk gravid kvinna! För egen del har jag mycket svårt att se den koppling SD önskade göra.

Danske folkeparti och möjligtvis sverigedemokraterna kanske vill tala invandringspolitik. De kanske rent av vill göra en indelning i "riktiga" nordbor och sådana nordbor som är födda någon annanstans. Då får de driva en sådan debatt där så är lämpligt, exempelvis genom att lägga ett sådant medlemsförslag till Nordiska Rådet. Jag kommer att motsätta mig en sådan tanke och också vända mig mot den människosyn ett sådant betraktelsesätt ger uttryck för. Det handlar inte om att tysta ned eller kväsa - det handlar om hur det går till i politiska sammanhang!

2 kommentarer:

 1. Come gather ’round people
  Wherever you roam
  And admit that the waters
  Around you have grown
  And accept it that soon
  You’ll be drenched to the bone
  If your time to you is worth savin’
  Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone
  For the times they are a-changin’

  Come writers and critics
  Who prophesize with your pen
  And keep your eyes wide
  The chance won’t come again
  And don’t speak too soon
  For the wheel’s still in spin
  And there’s no tellin’ who that it’s namin’
  For the loser now will be later to win
  For the times they are a-changin’

  Come senators, congressmen
  Please heed the call
  Don’t stand in the doorway
  Don’t block up the hall
  For he that gets hurt
  Will be he who has stalled
  There’s a battle outside and it is ragin’
  It’ll soon shake your windows and rattle your walls
  For the times they are a-changin’

  Come mothers and fathers
  Throughout the land
  And don’t criticize
  What you can’t understand
  Your sons and your daughters
  Are beyond your command
  Your old road is rapidly agin’
  Please get out of the new one if you can’t lend your hand
  For the times they are a-changin’

  The line it is drawn
  The curse it is cast
  The slow one now
  Will later be fast
  As the present now
  Will later be past
  The order is rapidly fadin’
  And the first one now will later be last
  For the times they are a-changin’

  Robert Zimmerman.

  SvaraRadera
 2. Hans Wallmark, du är en fitta, så är det bara. Inget snack om saken!

  SvaraRadera