söndag 28 november 2010

Till åminnelse av Kalle Anka?

På många håll i landet har det i dag varit julkortsvitt. Snö och kyla har kompletterat adventsbasarer och marknader. Det har köpts julkärvar och halmarbeten. Även hemma hos oss har det så sakteliga blivit julastämning då hustrun sett till att rum efter rum städats och därefter pyntats. Årets alla tomtar och småsaker är en smula ovanligt. Vi brukar avvakta inför den stora resan dagarna före 24 december. Det var därför inte konstigt att sonen sa: Här ser ut att bo en 86-årig gammal kvinna!

Inför första advent har Margareta Pålsson, utbildningsutskottets ordförande, och jag haft en debattartikel i Kyrkans Tidning om den stundande helgen och det kristna budskapet. Vi skrev bland annat:

”Första advent och början på ett nytt kyrkoår: För somliga är detta en självklarhet, för andra mer en förborgad hemlighet. Med julen i antågande närmar vi oss en av kristenhetens största helger. Det nyfödda, sårbara barnet lyfts fram. Det möter oss i allt från krubban som görs i ordning i hemmet till motiv på kort som ska postas i tid. Om några månader spikas den blödande, döende människan upp på korset. Påskens mysterier är den självklara pendangen i det som handlar om död och liv.

Även den mest sekulariserade i vårt land, om man så är hedersmedlem i föreningen Humanisterna, påverkas av de traditioner, seder men också rättsuppfattningar som präglat och fortfarande präglar Sverige och västvärlden. Vår kulturkrets vilar på ett arv från Aten, Rom och Jerusalem.

Under en tid har det förts en diskussion ifall kristendomen skall ges en särställning i undervisningen. Kritiken och invändningarna har sällan eller aldrig kommit från företrädare för andra religiösa samfund. Istället har motståndet huvudsakligen hämtat näring ur ett helt antireligiöst betraktelsesätt. För även den muslimska eller judiska trosbekännaren inser att fördjupad kunskap om det som format vår kultur leder till förståelse och insikt om även andra religioner.

Församlingar och kristna företrädare har inför det kommande beslutet uttryckt oro. Därför är det med stor tillfredsställelse det går att konstatera att kristendomen, tack vare Alliansregeringen, även i fortsättningen kommer att ha en särställning i skolans religionsundervisning. Skolverkets förslag att likställa de fem världsreligionerna blir därmed inte verklighet. Svenska elever kommer även i framtiden att få lära sig mest om den religion som under de senaste tusen åren haft störst inverkan på oss och vårt samhälle/.../

I tusen år har kristendomen haft stort inflytande över hur våra lagar är konstruerade, hur vi beter oss mot varandra, vilka helgdagar vi är lediga och hur många av våra traditioner ser ut. Det är ingen slump att vår flagga pryds av ett gult kors på blå botten/…/

Elever med rötter i andra kulturer vinner på att skolan fokuserar på varför vårt land och vår kultur fungerar på ett visst sätt. Dels därför att de i mindre utsträckning än andra kan få den kunskapen hemma. Men också för att det är lättare för oss som bor i Sverige att acceptera och känna oss trygga med andra kulturer om vi har kunskap om vår egen/…/

Med första advent och en stundande julhelg kommer många svenskar, avsiktligt eller helt oavsiktligt, att påverkas av den kristendom svenska skolelever nu ges rätt och möjlighet att fördjupa sig litet mer i. Julen firas faktiskt inte till åminnelse av Kalle Anka i TV klockan 15 den 24 december - även om detta också på sitt sätt råkar vara en tradition!

Artikeln i Kyrkans Tidning finns i sin helhet här:
http://www.kyrkanstidning.com/ledare_och_debatt/debatt/kristendomen_hjalper_oss_forsta_var_kultur_0_15533.news.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar