tisdag 26 oktober 2010

Al Gore och ekonomins verktygslåda

Al Gore är en person som väcker känslor. När USAs förre vicepresident talar om miljö och klimat möts han ofta av starka reaktioner. Det finns dem som lyssnar med himlande ögon och bekräftar orden med ständigt nickande bifall. Och sedan finns det dem som frustande och ilsket hävdar att han är en charlatan och cyniker.

För egen del hade jag fram till tisdag 26 oktober 2010 aldrig träffat honom. Att sitta i ett sammanträdesrum tillsammans med tjugotalet andra personer gjorde att det fanns en närhet och direkthet. Med den skicklighet och professionalism som kännetecknar amerikanska politiker tar han sig också an den publik som möter honom - så även vi som var i Uppsala denna dag. Han må ha lämnat kongressbyggnaden och Vita huset men rör sig ändå i ledande kretsar. Ännu ett tveksamt utdelat Nobelpris skänker dessutom självfallet viss glans.

Svenska Kyrkan tillsammans med Kyrkans pensionskassa har sedan 2008 investerat drygt 800 miljoner kronor i en fond administrerad av Londonbaserade Generation som Al Gore är ordförande för. Det var i den egenskapen som han var på Sverigebesök. Morgonen inleddes med visning av Domkyrkan och kaffesamkväm med ärkebiskop Anders Wejryd.

Det jag verkligen gillade och uppskattade var den långsiktighet som betonades. Generation med sin placeringspolicy har visat sig vara mycket framgångsrika med god avkastning. Det går således att kombinera att vara klimatsmart och överge kvartalskapitalismen och samtidigt vara lönsam. Ryckigheten, de tvära kasten och kortsiktigheten kan i sig vara kostsam och innebära förlust av tid och pengar.

Det finns ingen motsättning mellan att ta ansvar och samtidigt vara en god kapitalist. Tvärtom har det med varandra att göra. I dag handlar det om att tänka klimatsmart, skapa förutsättningar för kreativitet och fantasi samt socialt ansvarstagande.

Ibland finns det anledning att dra sig till minnes vad som hänt. Just nu lever vi i sviterna av den globala finnanskris som följde på den fastighetsbubbla som sprack. Det visar hur snabbt det kan gå men också hur svåra följderna kan bli. Därför måste man ständigt fundera igenom en fungerande ekonomis spelregler men också hur pengarna kan användas för att göra nytta. Svenska Kyrkan gör skillnad genom att investera i Generation.

Al Gore påminde om Mark Twains ord: Om det enda verktyg vi har att använda är en hammare kommer varje lösningsbart problem att ha formen av en spik. Av precis det skälet behövs fler verktyg inom ekonomin och inte endast de mikrosekundsnabba kursrörelser som kan avläsas på dataskärmar. Det finns fler lösningsbara problem än vad som kan fångas in av ettor och nollor. Ansvarstagande, långsiktighet och social insikt bör vara delar av verktygslådan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar